Tugikeskus


"Miski pole rohkem väärt kui tänane päev“ Johann Wolfgand Von Goethe (1749-1832).

Tugikeskus -  on  sõbralik  «pere», kus õpilane saab alati abi ja toetust kutsehariduse omandamisel.

Kõik raskused on ületatavad ja probleemid lahendatavad!

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tugirühma tegevuse kord

Sotsiaalpedagoog loob õpilastele isiklikuks arenguks heaolu tingimused, mis aitavad edukalt kohaneda uues koolis. Viib õpilaste seas läbi kasvatuslikke ja arendavaid vestlusi ning võtab  kasutusele ennetavaid õppeabinõusid, mis hoiavad ära õigusrikkumisi ja omavahelisi konflikte. Konsulteerib eritoetuste küsimustes ja parendab õpilaste sotsiaalset ning akadeemilist toimetulekut.  

Viktoria Genina

sotsiaalpedagoog (Jõhvi)
+372 5305 1558
viktoria.genina@ivkhk.ee
E.,T.,N. 8:00 -16:30
K. 08:00 - 19:00
R. 08:00 - 14:00
Teisel ajal kokkuleppel

Kristeli Peri

sotsiaalpedagoog (Sillamäe)
+372 5190 9929
kristeli.peri@ivkhk.ee
E. 8:00 - 18:00
T.  8:00 - 15:00
K. 8:00 - 18:00
N. 8:00 - 16:30
R. 8:00 - 15:00

Mihhail Fomin

sotsiaalpedagoog (Narva)
+372 5693 6488
mihhail.fomin@ivkhk.ee
E.,T.,K. - 08:00-17:00
N. - 09:30 - 18:00
R. - 08:00 - 15:00
Psühholoogi töö seisneb õpilase vaimse heaolu toetamises õppimise ajal. Psühholoog hoolib õpilase emotsionaalsest seisundist, aitab üle raskustest kohanemisel ja suhtlemisoskuste omandamisel. Psühholoog viib läbi lepitus-ja vahendustegevusi õpilase-õpetaja, õpilane-õpilane konfliktide puhul, nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades valikute ning otsuste tegemisel.
Artemida Toming

psühholoog (Jõhvi)
+372 5368 2555
artemida.toming@ivkhk.ee
E.,T.,N. 8:00 -16:30
K. 08:00 - 19:00
R. 08:00 - 14:00
Teisel ajal kokkuleppel

Valentina Leštšuk

psühholoog (Narva)
+372 5681 8826
valentina.lestsuk@ivkhk.ee
E. 11:30 – 17:00 Narva
T.  08:00 – 17:00 Narva
K. 08:00 – 19:00 Narva
N. 08:00 – 15:00 Sillamäe 
    16:00 - 17:00 Narva
R. 08:00 – 15:30 Narva

Karjäärinõustaja abistab ja toetab inimesi karjääriplaneerimisel, elukutse, töö, koolituse ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel ning tööotsimisoskuste arendamisel.

Natalja Dehant
karjäärinõustaja
+372 3569 389
natalja.dehant@ivkhk.ee

Vastuvõtuaeg:
E. 08:30 - 15:00 Sillamäe
T.  09:00 - 15:00 Jõhvi
K.,N., 08:00 – 16:00 Narva
R. 08:00 – 14:00  Narva

Kasulikud lingid:

 

"Miski pole rohkem väärt kui tänane päev“ Johann Wolfgand Von Goethe (1749-1832).

Tugikeskus -  on  sõbralik  «pere», kus õpilane saab alati abi ja toetust kutsehariduse omandamisel.

Kõik raskused on ületatavad ja probleemid lahendatavad!

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tugirühma tegevuse kord

Psühholoogi töö seisneb õpilase vaimse heaolu toetamises õppimise ajal. Psühholoog hoolib õpilase emotsionaalsest seisundist, aitab üle raskustest kohanemisel ja suhtlemisoskuste omandamisel. Psühholoog viib läbi lepitus-ja vahendustegevusi õpilase-õpetaja, õpilane-õpilane konfliktide puhul, nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades valikute ning otsuste tegemisel.
Artemida Toming

psühholoog (Jõhvi)
+372 5368 2555
artemida.toming@ivkhk.ee
E.,T.,N. 8:00 -16:30
K. 08:00 - 19:00
R. 08:00 - 14:00
Teisel ajal kokkuleppel

Valentina Leštšuk

psühholoog (Narva)
+372 5681 8826
valentina.lestsuk@ivkhk.ee
E. 11:30 – 17:00 Narva
T.  08:00 – 17:00 Narva
K. 08:00 – 19:00 Narva
N. 08:00 – 15:00 Sillamäe 
    16:00 - 17:00 Narva
R. 08:00 – 15:30 Narva

Karjäärinõustaja abistab ja toetab inimesi karjääriplaneerimisel, elukutse, töö, koolituse ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel ning tööotsimisoskuste arendamisel.

Natalja Dehant
karjäärinõustaja
+372 3569 389
natalja.dehant@ivkhk.ee

Vastuvõtuaeg:
E. 08:30 - 15:00 Sillamäe
T.  09:00 - 15:00 Jõhvi
K.,N., 08:00 – 16:00 Narva
R. 08:00 – 14:00  Narva

Kasulikud lingid:

 

Sotsiaalpedagoog loob õpilastele isiklikuks arenguks heaolu tingimused, mis aitavad edukalt kohaneda uues koolis. Viib õpilaste seas läbi kasvatuslikke ja arendavaid vestlusi ning võtab  kasutusele ennetavaid õppeabinõusid, mis hoiavad ära õigusrikkumisi ja omavahelisi konflikte. Konsulteerib eritoetuste küsimustes ja parendab õpilaste sotsiaalset ning akadeemilist toimetulekut.  

Viktoria Genina

sotsiaalpedagoog (Jõhvi)
+372 5305 1558
viktoria.genina@ivkhk.ee
E.,T.,N. 8:00 -16:30
K. 08:00 - 19:00
R. 08:00 - 14:00
Teisel ajal kokkuleppel

Kristeli Peri

sotsiaalpedagoog (Sillamäe)
+372 5190 9929
kristeli.peri@ivkhk.ee
E. 8:00 - 18:00
T.  8:00 - 15:00
K. 8:00 - 18:00
N. 8:00 - 16:30
R. 8:00 - 15:00

Mihhail Fomin

sotsiaalpedagoog (Narva)
+372 5693 6488
mihhail.fomin@ivkhk.ee
E.,T.,K. - 08:00-17:00
N. - 09:30 - 18:00
R. - 08:00 - 15:00