Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine

Laotöötaja ülesandeks on:

  • kaupade vastuvõtmine, hoiustamine, väljastamine
  • väljastustellimuse komplekteerimine 
  • markeerimine jm lisaväärtustoimingute tegemine
  • kaupade inventeerimine 
  • klientide teenindamine laos 
  • töö laoinfosüsteemis (laotarkvara kasutamine, töö skänneritega, kontoritehnikaga)

Kaupade teisaldamiseks on vajalik läbida laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise väljaõpe.
Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas.
Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
Laotöötaja tervikkutse sisaldab "Kauba käitleja" osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik)

Õppekoht: Sillamäe

Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

 Õpingute läbimisel õpilane:

Õppeaja jooksul omandab õppija teadmised ja oskused logistika alustest, laotööst, klienditeenindusest ja töötamisest tõstukitega. Laotöötaja õppekava läbimise järel omandab õppija teadmised ja oskused töötamiseks erinevates ladudes.

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami.

Praktikavõimalused:

Ida-Virumaa laotöötaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes.

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub võimalust jätkata õpinguid  veokorraldaja-logistiku (4. tase) õppekaval.

Laotöötajatel  eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid ka kõrgkoolides transpodi-ja logistikaga seotud erialadel (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Võimalikud töökohad:

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada  erinevates nii kaubandus- kui tootmisettevõtete ladudes ja laoteenuseid pakkuvas ettevõttes.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Viide videomaterjalile

Sisseastumisinfo:

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott [at] ivkhk.ee ()

Language
Estonian
Field: 
Majandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Natalja Redean, erialade juht (majandus)
Phone number: 
+372 5626 5709
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
5