Plaatija põhilised tööülesanded on pindade ettevalmistamine plaatimistööde tegemiseks ja pindade plaatimine. 

Plaatija 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada. Selle taseme plaatija korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav plaatija juhendamist. Plaatijad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. 

Õppekeel: vene

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik / õhtune)

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 6 kuud

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Plaatija, tase 4)

Plaatija tööosad:

1. Pindade ettevalmistamine 

 • Pindade puhastamine 
 • Plaaditavatele pindadele krundi ja hüdroisolatsiooni paigaldamine

2. Pindade plaatimine 

 • Pindade ettevalmistamine 
 • Plaadi jaotuskavandi koostamine 
 • Pindade plaatimine keraamiliste- ja kiviplaatidega 
 • Plaaditud pindade vuukimine 
 • Plaaditud pindade kaitsmine võimalike kahjustuste eest 
 • Plaaditud pindade remontimine 
 • Töö käigus tekkinud vigade parandamine 

3. Energiatõhus ehitamine

Plaatija töökeskkond ja eripära:

Üldjuhul töötavad plaatijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt plaaditavast pinnast. Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: redelil seistes, põlvili asendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. Vajalik on kasutada isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid. Peamised ohud plaatija töös tulenevad kasutatavate elektriliste ja mehaaniliste tööriistade ettevaatamatust käsitsemisest. Plaatijatöös puututakse kokku ka tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust.

Plaatija töövahendid:

Plaatija töövahendid on erinevad käsitööriistad (plaadikamm, segukellu, vuugiraud, lõiketangid, plaadinuga, lood jne), seadmed ja mõõteriistad (segutrell, plaadilõikur, frees, laser jne) ning materjalid (kuivsegud, liimid, hermeetikud jne).

Plaatija tööks sobivad isikuomadused:

Plaatija töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.

Plaatija kutseoskused ja nõudeid on kirjeldatud plaatija kutsestandardis.

Arenguvõimalused: võimalus sooritada kvalifikatsioonieksam vastavalt EL nõudmistele.

Praktikavõimalused:

Ehitusettevõtted nii piirkonnas, üle eesti kui ka välismaal

Edasi õppe võimalused (erialad meie koolis):

 • Maaler (1 aasta)
 • Krohvija (1 aasta)

Võimalikud töökohad:

Ehitusviimistlusega tegelevad ettevõtted Eestis kui ka välismaal, eraettevõtjana ehitusvaldkonnas.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott [at] ivkhk.ee ()

Language
Estonian
Field: 
Ehitus ja Puit
Kontaktid: 
Contact title: 
Ander Sile, erialade juht (ehitus ja puit)
Phone number: 
+372 5220 807
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
10