Taastuvenergia süsteemide paigaldaja töö eesmärk on tagada paigaldatud süsteemide töökindlus ja projektile (sh tarbija vajadustele) vastavus:

  • päikeseelektrisüsteemide paigaldaja paigaldab ja hooldab paneele, kilpe (jaotus- ja juhtimiskeskusi), invertereid jm seadmeid ning süsteeme, millega toodetakse taastuvast energiaallikast - päikesest – elektrit;
  • elektertuulikute paigaldaja monteerib tuulikuid, kilpe, invertereid, kontrollereid jm elektriseadmeid, millega toodetakse taastuvast energiaallikast - tuulest – elektrienergiat;
  • paigaldaja teeb ehitus- ja kaabeldustöid ning montaaži- ja hooldustööd järgides eelnevalt koostatud projekti, tööjoonist või tootja paigaldusjuhendit.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik / õhtune)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta 

Õppetase: 4. tase (kutseõppe jätkuõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: õppima võivad asuda kutseharidusega isikud, kes omavad 4. taseme kutset või neile vastavaid kompetentse järgmistel kutsealadel: automaatik, elektrik, sisetööde elektrik, mehhatroonik, automaaikasüsteemid, elektriseadmed ja süsteemid.

Õppekava

Arenguvõimalused: kõrgkooli õppima asumine, enesetäiendamine ja koolitused.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehel SIIN.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott [at] ivkhk.ee ()

Language
Estonian
Field: 
Tehnoloogia
Kontaktid: 
Contact title: 
Galina Trofimova, erialade juht (tehnoloogia)
Phone number: 
+372 5283 670
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
13