TALVINE VASTUVÕTT 05.12.2022-25.01.2023 (Vastuvõtu tingimused)

Müürsepp laob kiviseinu ehitusobjektil. Head müürseppa hinnatakse tema tehtud tööde järgi.
Müürsepa peamised tööülesanded on kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine, erinevatest materjalidest müüritiste/konstruktsioonide ladumine, taastamine ja ümberehitamine.
Müürsepa töö nõuab head tervist ja füüsilist vastupidavust, normaalset nägemist ning kõrgusekartmatust. Müürsepa töö on hästi tasustatud. Töö ei sobi inimesele, kellel on tolmuallergia või astma.

Õppekeel: eesti keel / vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune) / töökohapõhine

Õppekohad: Narva

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Müürsepp, tase 4 esmane kutse).

Õpingute läbimisel õpilane:

 • väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime erinevates olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 • laob erinevatest kivimaterjalidest müüritisi, kandvaid ja mittekandvaid konstruktsioone, järgides ehitusprojekti, tootjapoolseid paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid;
 • teeb juhendamisel müüritise ümberehitus- ja parandustöid, arvestades tööülesannet, müüritise seisukorda, kasutades sobivaid töövahendeid ja võtteid;
 • järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
 • kasutab tööks vajaliku info leidmiseks asjakohaseid digivahendeid ja erinevaid tööd reguleerivaid dokumente (õigusaktid, ehitusprojekt, tööjoonised, paigaldusjuhendid, standardid jms)

Tööga toimetulek eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, planeerimisoskust, liigutuste täpsust, käelist osavust, koormuse talumist, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalikud on tehniline taip ja hea koordinatsioon.

Praktikavõimalused:

 • ehitusettevõtted
 • kinnisvara korrashoiuga tegelevad ettevõtted

Edasiõppe võimalused:

 • Plaatija, tase 4
 • Maaler, tase 4
 • Krohvija, tase 4
 • Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott [at] ivkhk.ee ()

Language
Estonian
Field: 
Ehitus ja Puit
Kontaktid: 
Contact title: 
Ander Sile, erialade juht (ehitus ja puit)
Phone number: 
+372 5220 807
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
5