Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Abikokk, kutseõpe

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel. Töö iseloom eeldab oskust enda tööd korraldada ning aega planeerida. Vajalik oskus töötada meeskonnas. Eriala õppimiseks vajalikud eeldused: käeline osavus, hea maitsemeel, kiire reaktsioon, oskus jaotada tähelepanu üheaegselt mitmele tööle, väga hea füüsiline ja vaimne vastupidavus, puhtusearmastus.

Õppekava (.pdf)

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine

Õppekoht: Sillamäe

Õppeaeg: 1 aasta

Õppe alustamiseks tingimused: põhihariduse nõudeta

Õpingute läbimisel õpilane:

 • planeerib enda tööalast arengut majutamise ja toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest;
 • tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest;
 • valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüs olevaid toite ja jooke;
 • kätleb toidutooret ja toitu säästlikult, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel individuaalselt ja meeskonna tööna;
 • täidab enesekontrolli tegevusi, korraldab oma tööd ning planeerib aega;
 • eeltöötleb toiduaineid, külmtöötleb köögivilju, valmistab vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja-, muna- ja pastatoite ja pagaritooteid, teeb koka juhendamisel abitöid toitude valmistamisel;
 • teeb puhastus- ja koristustöid kõikides tootmisruumides;
 • tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Praktikavõimalused:

Praktikat saab sooritada erinevates toitlustusettevõtetes nii piirkonnas, kui üle Eesti: restoranides, kohvikutes, koolide ja lasteaedade köökides, suurköökides.

Sisseastumisinfo:

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Ene Valgemäe, erialade juht (toitlustus)