Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas töötab üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 2500 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades.

Koolil on õpetamise õigus 23-s õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Õppimisvõimalused on erivajadustega inimestele.

Veel

Ärikorralduse spetsialist, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastat

Õppekeel: vene keel

Õppekoht: Narva

Eriala tutvustus:

Ärikorralduse spetsialist osaleb ettevõtte juhtimistegevuses, töötab põhiliselt äriettevõtetes ning täidab majandus- ja ettevõtlusalast kompetentsust nõudvaid ülesandeid valdkondade esmatasandi juhina või spetsialistina.

Sõltuvalt spetsialiseerumisest ja edukast omandatud teadmisi rakendamisest ilmuvad tulevikus paljudel tegevusaladel müügijuhid, klienditeeninduse spetsialistid, ostuspetsialistid, väikeettevõtte juhi assistendid jt. 

Paindlikud lähenemised ja erinevate õpetamismeetodite valik (kontaktõpe, iseseisev töö, praktika, e-õpe, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) annavad võimalust töötav inimestele oma karjääri planeerimiseks vajalikud teadmisi majanduse, turunduse, kaasaegse raamatupidamise, eesti ja inglise keele oskuse alal.

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist, mis hinnatakse lõpueksamiga.

Õpingute käigus omandatakse kvalifikatsioon: Ärikorralduse spetsialist, spetsialiseerumisega turundus- ja müügispetsialist.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Natalja Redean, erialade juht (majandus)