Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

IT-süsteemide nooremspetsialist, 2 aastat

IT-süsteemide nooremspetsialist vastutab standardsete IT-probleemide lahendamise eest ja esitab keerulisemad vanemspetsialistidele. 

IT-süsteemide nooremspetsialisti põhiline tööülesanne on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine. Näiteks kohtvõrgu arhitektuuriprojekt. Ettevõtte jaoks seadmete leidmine, paigutamine ja seadistamine, tarkvara installeerimine ja konfigureerimine jne. Lisaks ettevõtte infrastruktuuri hooldamise igapäevased ülesanded: lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, diagnostika ja seadmete väljavahetamine, muutmiste tugi, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine. 

IT-süsteemide nooremspetsialist suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas. Lõpetaja saab sooritada kutseeksami, et saada kutsestandardi tunnistus (EUCIP).

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik)

Õppekoht: Jõhvi, Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppe alustamiseks tingimused: keskharidus

Õpingute läbimisel õpilane: 

Täidab IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded: IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine; 

Lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult.

Praktikavõimalused: 

Praktikast sobivad järgmised kohad:  Internetiteenuste pakkujad, hostinguteenuse osutamise ettevõtted, andmekeskused,  arvutiseadmete müügi või remonditöökojad, kõik ettevõtted kus kasutatakse kohtvõrku või arvutiseadmeid.

Edasiõppe võimalused:

  • IT-turvaspetsialist
  • Noorem tarkvaraarendaja

Võimalikud töökohad:

IT-süsteemide nooremspetsialist võib töötada süsteemiadministraatori assistendina, kasutajatoe spetsialistina, IT-juhi assistendina, noorema võrguinsenerina, arvutiriistvara poodide müügikonsultandina, veebisaidi administraatorina ja serveriteenuste tugispetsialistina.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Natella Mihhailova, erialade juht (IT ja multimeedia)