Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Keemiaprotsesside operaator, 1 aasta 6 kuud

Keemiaprotsesside operaator töötab keemiatööstuses. Operaator hooldab tehnoloogilisi seadmeid, kontrollib ja reguleerib keemilis-tehnoloogilisi protsesse ning toodangu kvaliteeti. Ta juhib protsessi automatiseeritud juhtimissüsteemi abil, mis sisaldab kontrollmõõteriistu, automaatregulaatoreid, signalisatsiooni- ja kaitsesüsteemi. Protsessikontroll teostatakse nii lokaalselt kui ka distantsilt dispetšeripuldilt. Töö hõlmab tegevusi, mis on seotud erinevate keemiatoodete tootmisega lähteainete vastuvõtust kuni lõpptoodangu väljastamiseni. 

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta 6 kuud 

Õppe alustamiseks tingimused: keskharidus 

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Keemiaprotsesside operaator, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

  • hooldab tehnoloogilisi seadmeid;
  • kontrollib ja reguleerib keemilis-tehnoloogilisi protsesse ning toodangu kvaliteeti; 
  • juhib protsessi automatiseeritud juhtimissüsteemi abil, mis sisaldab kontrollmõõteriistu, automaatregulaatoreid, signalisatsiooni- ja kaitsesüsteemi;
  • IVKHK lõpetades võib sooritada kutseeksami Keemiaprotsesside operaator tase 4 kutse omandamiseks.

Praktika võimalused ja võimalikud töökohad:

Keemiaprotsesside operaator võib leida tööd tööstus-, tarbekeemia (näiteks põlevkivi- ja naftakeemia, metallurgiakeemia, värvi-lakitööstuse, tselluloosi- ja paberitööstuse) ja veepuhastusega tegelevates ettevõtetes.

Edasiõppe võimalused:

  • Kõrgharidus TalTech’is (Inseneriteaduskond)

 

Lisainfo: 

Ander Sile, osakonnajuht (tehnika ja tehnoloogia)