Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas töötab üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 2500 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades.

Koolil on õpetamise õigus 23-s õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Õppimisvõimalused on erivajadustega inimestele.

Veel

Keemiaprotsesside operaator, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg1 aasta

Õppekeel: vene keel

Õppekohad: Jõhvi

Paindlik graafik

Keemiaprotsesside operaator töötab keemiatööstuses. Operaator hooldab tehnoloogilisi seadmeid, kontrollib ja reguleerib keemilis-tehnoloogilisi protsesse ning toodangu kvaliteeti. Ta juhib protsessi automatiseeritud juhtimissüsteemi abil, mis sisaldab kontrollmõõteriistu, automaatregulaatoreid, signalisatsiooni- ja kaitsesüsteemi. Protsessikontroll teostatakse nii lokaalselt kui ka distantsilt dispetšeripuldilt. Töö hõlmab tegevusi, mis on seotud erinevate keemiatoodete tootmisega lähteainete vastuvõtust kuni lõpptoodangu väljastamiseni. Operaator töötab meeskonnas ning kannab isiklikku vastutust oma ametikohustuste täitmise eest. Ta vastutab eeskirjade täitmise, ohtlike kemikaalide ohutu käitlemise ning seadmete sisseseade ja seadmete hoolduse eest. Keemiaprotsesside operaator on võimeline lahendama igapäevaseid probleeme, mis on seotud tema tööga. Ettearvamatutes olukordades tegutseb ta vastavalt eeskirjadele oma kompetentsuse raames. Kooli lõpetades võib sooritada kutseeksami kutse omandamiseks.

Võib leida tööd  tööstus-, tarbekeemia (näiteks põlevkivi- ja naftakeemia, metallurgiakeemia, värvi-lakitööstuse, tselluloosi- ja paberitööstuse) ja veepuhastusega tegelevates ettevõtetes.

Arenguvõimalused: Edasiõppimine ja kõrghariduse omandamine

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Galina Trofimova, erialade juht (tehnoloogia)