Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas töötab üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 2500 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades.

Koolil on õpetamise õigus 23-s õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Õppimisvõimalused on erivajadustega inimestele.

Veel

Keevitaja, kutsekeskharidusõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpe Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Õppekeel: eesti keelvene keel

Õppekohad: Jõhvi, Narva

Keevitaja oskab kvaliteetselt teostada erinevaid keevitusliiteid, kasutada erinevaid keevitusviise ja hinnata keevitusliidete kvaliteeti. Ta oskab ette valmistada keevitusmaterjale ja -seadmeid. Ta oskab lugeda tehnilisi jooniseid ja eskiise. Kooli lõpetades võib sooritada kutseeksami kutse omandamiseks.

Õppeajal õpilased omandavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi vilumusi käsikaarkeevituse (MMA) ja poolautomaatkeevituse (MIG) valdkonnas.
Õppetöö peaülesanne on kujundada õppuritel teadmiste süsteemi sulamiskeevituse aluste kohta, keevituskaare ja –leegi ning nende kasutamise kohta, keevisliidete ja –õmbluste kohta, keevitusmaterjalidest, deformatsioonidest ja pingetest keevitamisel, legeeritud ja süsinikterase keevituse eripärasustest ning õpetada õpilastele kasutama saadud teadmisi praktikal ja tööstusettevõttes.

Arenguvõimalused: enesetäiendamine ja koolitused.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Jelena Kruglova, erialade juht (metall ja auto)