Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Kinnisvarahooldaja, 1 aasta

Kinnisvarahooldaja töötab ehitiste konstruktsioonide ja/või tehnosüsteemide ja/või krundi hoolduse alal, peamiselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes. Põhilised tööülesanded on seotud ehitise krundi, ehituskonstruktsioonide, tehnosüsteemide ja siseruumide korrashoiutööde tegemisega.

Kinnisvarahooldaja, tase 3 töö seisneb ehitiste, tehnosüsteemide ja krundi vahetus hooldamises ja sellega seonduvate tööülesannete täitmises ning ehitise ja selle juurde kuuluva krundi heakorraga seotud tööde tegemises, mida tehakse vastavalt heakorratööde kavale ja tööandja antud juhistele. Keerulisemate tööde puhul informeerib selle taseme kinnisvarahooldaja oma tööandjat või kutsub vastavalt juhistele kohale eritööde spetsialisti.

Kinnisvarahooldaja vastutab oma töö õigeaegse valmimise ja kvaliteetse tulemuse eest. Töö eeldab kohanemisvõimet mitmesuguste keskkonnatingimustega, vajalik on hea koordinatsioon ja füüsiline vastupidavus ning koostöö- ja meeskonnatöö valmidus, keskendumisvõime ja hoolikus. Paljudes olukordades tuleb kasuks pinge- ja stressitaluvus. Olulised märksõnad on veel usaldatavus, kohusetunne ja enesedistsipliin.

Enamlevinud ametinimetused on – kinnisvarahooldaja, majahoidja, heakorratöötaja, üldremondimees, hooldustöötaja.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 3. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhihariduse nõudeta

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 3. taseme kutseeksami (kutsestandard: Kinnisvarahooldaja, tase 3).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õppija:

 • mõistab kinnisvara korrashoiu eesmärke ja komplekstegevuste olemust ning kinnisvarahooldaja rolli ja vastutust nende elluviimisel;
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades järgides oma töös kutse-eetikat ja head tava;
 • täidab nõuetekohaselt objekti hoolduskavast lähtuvaid tööülesandeid, hoone tehnosüsteemide hooldamisel ja korrashoiu korraldamisel;
 • vastutab tööülesannete nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 • järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhususe põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • on avatud koostööle ja töötab meeskonna liikmena, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Praktikavõimalused:

 • Kinnisvara hoolduse ja korrashoiuga tegelevad ettevõtted, k.a. korteriühistud
 • Asutused ja ettevõtted, kus on hooldustöölise ametikoht

Edasi õppe võimalused:

 • Ventilatsioonilukksepp (1 aasta)
 • Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (1 aasta)
 • Veevärgilukksepp (1 aasta)
 • Plaatija (6 kuud)
 • Maaler (1 aasta)
 • Puhastusteenindaja (1 aasta)

Võimalikud töökohad:

 • Kinnisvara hoolduse ja korrashoiuga tegelevad ettevõtted, k.a. korteriühistud
 • Asutused ja ettevõtted, kus on hooldustöölise ametikoht

Lisainfo: 

Ander Sile, erialade juht (tehnika ja tehnoloogia)