Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Klienditeenindaja kaubanduses, 1 aasta

Kaubanduse klienditeenindaja tööks on klientide teenindamine ja kaupade käitlemine, pakkumine, müümine ja arveldamine. Üks peamisi oskusi on oskus klientidega korrektselt suhelda, järgides "müügisammude" jada ja lähtudes põhiülesandest - nõustamisest ja kliendi vajaduste rahuldamisest.
Klienditeenindaja kaubanduses annab klientidele nõu parimate toodete ostmiseks, vastab küsimustele ja aitab teha õige kaubavaliku. Klienditeenindaja osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, täidab oma tööülesandeid erinevates olukordades, on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires.
Arvestades, et  praegu on interneti kaudu kaupade tellimine üha nõutavam teenus, omandab õppija ka tellimustega ja pakenditega töötamise oskused.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine õpe (päevane)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamise tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel omandab õpilane järgmised teadmised, võimed ja oskused:

 • oskus töötada inimestega;
 • tõhus müügioskus;
 • töökogemus kassas;
 • kaupade ettevalmistamine müügiks;
 • kauba tellimine ja vastuvõtmine koguse ja kvaliteedi osas;
 • ostjate nõustamine, abi toote valimisel;
 • klientidega arveldamine, sularaha arvestuse pidamine;
 • müügiplaani täitmine;
 • püsiklientide teavitamine kaupluse eripakkumistest ja kampaaniatest;
 • korra tagamine müügisaalis;
 • kaupade väljapanek.

Õppekava läbinul on põhjalikud klienditeenindusoskused, et töötada kauplustes ja teistes müügiga tegelevates ettevõtetes.

Praktikavõimalused:

Ettevõtepraktika koosneb kahest osast: sügis- ja kevadpraktikast.

Sügispraktikal tutvub õpilane äriettevõtte tööga, selle struktuuri-,  missiooni- ja visiooniga. Õpilasel on  võimalus osaleda ettevõtte tehnoloogilises protsessis ja teenindada kliente.

Praktikakohtadeks on Eestis esindatud soovitatavad jaeketid.

Kevadine praktika hõlmab kauba valiku, nende omaduste ja otstarbe põhjalikku uurimist, praktiliste oskuste omandamist kaupade vastuvõtmisel ja arveldustoimingutel, kliendile teenuste pakkumisel, oskust töötada dokumentatsiooniga.

Suurem osa praktika ajast on suunatud kliendiga suhtlemisele, seetõttu on praktikakohtadeks spetsialiseeritud kauplused Narva linnas ja teistes Eesti linnades (õpilase valikul), mis annab lisaks võimaluse integreeruda Eesti ühiskonda ja parandada riigikeele oskust. 

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

ärikorralduse spetsialist, väikeettevõtja, teenindus- ja kaubandusvaldkonna täiendkoolitused.

Võimalikud töökohad:

 • suured ketikaubandusettevõtted;
 • spetsialiseeritud kauplused kaubanduskeskustes;
 • ettevõtted, mis osutavad kaupade müügiga üldsusele teenuseid, näiteks tanklad, üldsusele teenuseid pakkuvate ettevõtete kontorid;
 • toitlustusettevõtete esindused, kus müüakse kulinaarseid ja kondiitritooteid;
 • võimalus luua oma klienditeenindusele spetsialiseerunud ettevõtted.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Valentina Gorohh, erialade juht (teenindus)