Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Kondiiter, 1 aasta

Kondiiter töötab ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Kondiitri tööülesanded on: toorainete vastuvõtmine, kontrollimine, ladustamine ja ettevalmistamine; retsepti järgi taigna valmistamine, küpsetamine, täidiste, katete ja kaunistuste valmistamine; toodete kokkupanemine, kaunistamine ja viimistlemine; valmistoodete pakendamine, ladustamine ja väljastamine. Kondiiter peab oskama kasutada tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid. Ta peab oskama iseseisvalt oma tööd organiseerida ning olema võimeline meeskonnatööks. Kondiiter töötab seistes või liikudes, mis nõuab head tervist ja füüsilist vastupidavust. Oma igapäevatöös puutub kondiiter kokku toorainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Kondiitri töö on suures osas käsitöö, mis eeldab käte osavust, loovust ja ilumeelt. Vajalik on pidev erialane enesetäiendus.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Kondiiter, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õpilane:

Kondiiter valmistab hõrgutavaid torte, kooke jt kondiitritooteid. Kondiitritöö on suuresti kunstilooming, sest tortide ja kookide kaunistamine eeldab loovust ning ilumeelt. Peale kondiitritoodete valmistamise sisaldab kondiitritöö tooraine vastuvõttu, ladustamist ja kvaliteedi hindamist. Kondiitritöös on vaja ka kondiitritoodete trende tunda. Kondiiter peab oskama valmistada sünnipäeva- ja pulmatorte, mida inimesed erinevatel perioodidel soovivad.

Valikõpingud: trühvlite ja kommide valmistamine, kondiitritoodete kujundusõpetus, väikeettevõtlus, fruktodisain, Eesti ja teiste rahvaste küpsetised.

Praktikavõimalused:

  • Esimene töökogemus saadakse kooli pagari-ja kondiitriklassis.
  • Ettevõttepraktikal võib käia Eesti erinevates toitlustusettevõtetes.

Võimalikud töökohad:

Toitlustusettevõtted üle Eesti.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00): 

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Ene Valgemäe, erialade juht (toitlustus)