Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Köögiabiline, 2 aastat

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus- ja koristustöid ning järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel.

Õppekeel: eesti keel või vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Sillamäe, Jõhvi

Õppeaeg: 2 aastat

Õppe alustamiseks tingimused: erivajadustega inimesed, põhihariduse nõudeta

Köögiabilise erialale on oodatud õppima hariduslike erivajadustega noored, kes on õppinud põhikoolis toimetuleku (TÕK) või lihtsustatud (LÕK) õppekava alusel.

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 2. taseme kutseeksami (kutsestandard: Köögiabiline, tase 2). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õpilane:

 • hoiab elu- ja töökeskkonna puhtana nõutaval tasemel ja teeb juhendamisel erinevaid puhastustöid;
 • omandab teadmisi toiduohutusest ja toiduseadusest, teab hügieeninõudeid toitu käitlevas ettevõttes, oskab tagada juhendamisel toidu ohutust ja kvaliteeti;
 • omandab teadmisi erinevatest toiduainetest, nende eeltöötlemise ja külmtöötlemise tehnoloogiatest, töötab juhendamisel köögis;
 • järgib juhendamisel toiduhügieeni, töö- ja tuleohutuse reegleid;
 • töötab ohutult juhendamisel erinevate köögiseadmete ja –vahenditega;
 • järgib juhendamisel hoolduse ja puhastamise põhimõtteid ning puhastab juhendamisel köögiseadmeid ja –vahendeid;
 • mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid, juhendamisel katab ja koristab lauad;
 • planeerib oma tööd toitlustusettevõttes, käitleb toidutooret, teeb juhendamisel meeskonna liikmena vajalikke köögiabilise töid;
 • osaleb juhendamisel oma tööalase karjääri kujundamisel tänapäevases keskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
 • järgib köögitöölise kutse-eetikat, tervisekäitumist, igapäevaelu- ja töökorraldust;
 • õpib ja töötab juhendamisel ning osaleb meeskonnatöös.

Praktikavõimalused: koolide ja lasteaedade köögid, suurköögid.

Edasiõppe võimalused: 3. taseme abikoka õppekaval.

Võimalikud töökohad:

Köögiabilised võivad töötada erinevates toitlustusettevõtetes: koolide ja lasteaedade köökides, suurköökides.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Ene Valgemäe, erialade juht (toitlustus)