Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Koostelukksepp, 1 aasta

Koostelukksepp koostab erineva keerukusastmega koostusid. Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine, puhastamine ning koostude koostamine ja reguleerimine. Koostelukksepa töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.

NB! Erialale on oodatud õppima õppijad, kes pole lõpetanud põhikooli või on lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi (LÕK).

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 3. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhihariduse nõudeta

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 3. taseme kutseeksami (kutsestandard: Koostelukksepp, tase 3).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

  • korraldab töökoha, valib ja valmistab ette tootmise- ja abivahendid, tutvub  toote tehnoloogilise dokumentatsiooniga, valib lähtuvalt töö iseloomust seadmed, mida seadistab juhendaja abil. Kontrollib, et olemas on vajalikud ja töökorras isikukaitsevahendid;
  • valmistab ette detaile ja kooste, sh teostab mõõtmis- ja märkimisoperatsioonid vastavalt tehnoloogilises dokumentatsioonis antud nõuetele;
  • valmistab detaile ja kooste lähtuvalt tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja tehnoloogilisest protsessist, kasutades vajalikke mõõtmis-, märkimis- ja tootmistehnikaid, jälgib kvaliteedinõudeid, kontrollid mõõteriistadega vajalike mõõtmete täpsust, vigade ilmnemisel parandab need;
  • teeb troppimistöid, haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkidega, juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid.

Praktikavõimalused:

Erinevates metallitöötlemis- ja ehitusettevõtetes Ida- Virumaal (Fortaco Estonia OÜ, Eesti Energia AS, Hanza Mechanics Narva AS, Norwes Metall AS) ja Eestis.

Edasiõppe võimalused:

  • Kaaselukutse (keevitaja, CNC metallilõikepinkide operaator), kutseõpe
  • Täiendõppeosakonna kursused

Võimalikud töökohad:

Koostelukksepp võib leida endale motiveeriva töökoha masinaehituses, tööpinkide ehituses, metallurgias, autotööstuses, ja laevaehituses.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehel SIIN.

Lisainfo: 

Ander Sile, osakonnajuht (tehnika ja tehnoloogia)