Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas töötab üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 2500 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades.

Koolil on õpetamise õigus 23-s õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Õppimisvõimalused on erivajadustega inimestele.

Veel

Laotöötaja, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta 6 kuud

Õppekeel: vene keel

Õppekohad: Sillamäe

Eriala kirjeldus:

Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine
4. taseme laotöötaja ülesandeks on:

  • kaupade (toorainete, komponentide ja pooltoodete) vastuvõtmine
  • hoiustamine
  • väljastamine
  • markeerimine jm lisaväärtustoimingute tegemine
  • klientide teenindamine laos kasutades laoinfotehnoloogiaseadmeid ja-süsteeme.

Kaupade teisaldamiseks on vajalik läbida laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise väljaõpe.
Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas.
Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
Laotöötaja tervikkutse sisaldab "Kauba käitleja" osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.

Laotöötaja õppekava läbimise järel omandab õppija teadmised ja oskused töötamiseks erinevates ladudes. Õppeaja jooksul omandab õppija teadmised ja oskused logistika alustest, laotööst, klienditeenindusest ja töötamisel tõstukitega. Õppekava läbimisel sooritab õppija kutseeksami.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Natalja Redean, erialade juht (majandus)