Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas töötab üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 2500 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades.

Koolil on õpetamise õigus 23-s õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Õppimisvõimalused on erivajadustega inimestele.

Veel

Raamatupidaja, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpe Eeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastat

Õppekeel: vene keel, eesti keel (sessioonõpe)

Õppekohad: Narva, Jõhvi (eesti keeles)

Eriala tutvustus:

Raamatupidajad töötavad äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.

Soovitatavad isikuomadused: peab oskama planeerida oma tööd ja aega, olema täpne
ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Raamatupidaja tööd toetavateks iseloomuomadusteks on hoolikus, kannatlikkus,  õppimisvõime, iseseisvus, hea enesevalitsemisoskus, koostöövõime, analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine, analüüsioskus.

Tema põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksu-deklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne. 

Õpingute lõppedes sooritab õppija kutseeksami.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Natalja Redean, erialade juht (majandus)