Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Reisikonsultant, 2 aastat

Reisikonsultandid töötavad reisibüroodes ja reise korraldavates ettevõtetes. Nad on reisikorraldaja esindajad, kes tegelevad valmisreiside müümisega ja klienditeenindusega.

Nende tööülesannete hulka kuulub reisiteenuste pakkumise koostamine, turismiteenuste müümine klientidele, klientide nõudmiste ja soovide väljaselgitamine, klientidele teabe edastamine ning konsulteerimine sihtriigi teenuste, kaupade ja eritingimuste osas. Konsultandid annavad soovitusi ohutuseeskirjade järgimise osas sihtkohas ning koostavad ka kõik reisimiseks vajalikud dokumendid.

Selle eriala töötajad peavad olema head suhtlejad, viisakad, taktitundelised. Hea suhtlemisoskus on oluline nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Õppekeel:  vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (sessioonõpe). Sessioon kestab üks nädal (esmaspäev-reede) ja üldjuhul toimub iga kahe nädala tagant. Sessiooninädalal tunnid algavad kell 8.15 ja lõpetavad kell 15.20, nädala koormus on 40 akadeemilist tundi.

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppetase: 5. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: keskharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: Reisikonsultant, tase 5). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õpilane:

Õppekava läbinud on valmis töötama reisibüroodes, -keskustes ja -ettevõtetes turismispetsialistidena. Nad oskavad koostada ja arvutada reisipakettide maksumust, teha klientidele müügipakkumisi, nõustada kliente, koostada reisiteenuste ja -kaupade turundusplaane. Õppekava läbinud on pädevad spetsialistid, kes mõistavad turismisektorit, turismituru ja turismi ettevõtluskeskkonna iseärasusi ja neid reguleerivaid õigusakte ning omavad teadmisi turismigeograafiast.

Praktikavõimalused:

 • Reisibüroodes
 • Majutusettevõtetes
 • Aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes
 • Turismiinfokeskustes
 • Sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

 • kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid
 • turismi valdkonnas: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž
 • täiendkoolitused
 • erialased kursused

Võimalikud töökohad:

Tööd võib leida turismispetsialistina, sihtkoha arendajana, turismiettevõtte teenindus-, turundus- või vastuvõtujuhina, giidina, reisikonsultandina või alustada oma äri turismi sektoris.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Valentina Gorohh, erialade juht (teenindus)