Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Tekstiilkäsitöö, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpe Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Tekstiilkäsitööline on käsitöö tegija, kes valmistab kvaliteetseid ja esteetilisi tekstiile ja tekstiilist käsitööesemeid, kasutab oma töös traditsioonilisi ja kaasaegseid töövõtteid, tehnikaid ja valmistusviise, järgib oma kutsetöös käsitöölise kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiau, korraldab oma käsitöötoodete- ja teenuste esitlemist ja müüki.  

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas. Samuti luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppekeel:  vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppe alustamiseks tingimused (vanus, haridus, töökogemus jne):  põhiharidus

Õpingute läbimisel saab õpilane teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, silmuskudumisest, heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest, tikkimisest, viltimisest ning käsitööalasest ettevõtlusest, tootearendusest ja turundusest.

Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne ja õpivalmidus.

Õpingute lõppedes sooritab õppija kutseeksami. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane kooli lõpueksam.

Praktikavõimalused:

Tekstiilikojas või tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes.

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

Ärikorraldus

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Eesti Kunstiakadeemia

Erialased täiendõppe kursused.

Võimalikud töökohad:

Tekstiilkäsitöö eriala lõpetajal on ettevalmistus:

  • asutada iseseisev käsitööettevõte;
  • juhendada käsitööringe;
  • töötada käsitöölisena tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Viide videomaterjalile

Sisseastumisinfo:

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

 

Valentina Gorohh, erialade juht (teenindus)