Meist

Toimunud projektid

Kaasaegse ja konkurentsivõimelise merehariduse arendamine Kesk-Läänemere piirkonnas

01.03.2018 -31.08.2021

Partnerid:

 1. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Soome, juhtpartner)
 2. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Soome
 3. Tallinn Tehnikaülikool, Eesti
 4. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, EESTI
 5. Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (YH Novia), SOOME

CoMET-i (Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Services) peamine fookus on merendussektori vajadustel põhineva rahvusvahelise väljaõppe pakkumine STCW-78 reeglite alusel õppivatele ning mereveonduse ja sadamatöö korralduse erialal õppivatele tudengitele.

Projekti üldeesmärgid ja IVKHK osalus:

 • ühendada meresimulatsioonikeskusi kogu Läänemerel;
 • luua võimalused õpilastel treenida oma oskusi virtuaalses õppekeskkonnas ja simulaatoritel;
 • arendada merendusalases hariduses kasutatavate simulaatorite Balti mere võrgustikku, tõhustades koostööd õppeasutuste vahel;
 • välja töötada Dokkerite õppekava, õppematerjale  töökohapõhise õppe käivitamiseks IVKHK-s koostöös kohalike ettevõtetega (SilSteve, Sillamäe Sadam).

Projekti raames:

 • ühtlustatakse projektipartnerite simulaatorite tase ning ühendatakse need ühte võrku; 
 • arendatakse välja (või uuendatakse) tudengite ühis-simulatsiooniharjutuste jaoks vajalikud ainekavad;
 • ühtlustatakse rahvusvahelisel tasemel sadamatöötajate täiendõppekavad (dokker, talman);
 • soetatakse laevade dünaamilise positsioneerimise jaoks vajalikud moodulid ning arendatakse välja vastavad ainekavad.
Projekti koduleht: https://cb714comet.com/
Projekti kokkuvõttev video:

Karén Sukiasyan