Meist

Toimunud projektid

Kompetentside arendamine läbi uute kogemuste

Projekt 2018-1-EE01-KA102-046858  Kompetentside arendamine läbi  uute kogemuste

Development of Competence Through  New Experience

01.06.2018-31.05.2019

Projekti eesmärgiks on korraldada projekti jooksul kvaliteetsed õpiränded, mille kaudu suureneb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste ja töötajate konkurentsivõime ning tiheneb rahvusvaheline koostöö. 

Projektis osalevad 2018/2019õa põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes ja keskkooli baasil kutseõppes õppivate 2. ja 3. kursuse erialade  õppegruppide parimad õpilased:

  • noorem  tarkvara arendaja
  • kokk
  • tisler
  • keevitaja
  • metallilõikepinkidel töötaja
  • juuksur
  • logistic-klienditeenindaja (laotöötaja, laohoidja)
26 õpilast sooritab praktika ettevõtetes ja 8 motiveeritud töötajat sõidavad stažeerima. Projekti raames toimub koostöö partneritega järgnevates riikides: Suurbritannia,  Itaalia, Austria, Hispaania, Sloveenia. 

Karén Sukiasyan