Meist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 

Haridusprotsessi tõhustamine kutseõppeasutustes

Projekt nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000025154

(28.02.2022 - 27.03.2024)

Projekti eesmärk: tõhustada kutseõppeasutustes õppeprotsessi läbi koostöö ja heade praktikate vahetamise projekti partnerriikide asutuste ja ettevõtete vahel kutseõppe valdkonnas, suurendades nende atraktiivsust, tulemuslikkust ning pakkudes tulevikku suunatud haridus- ja koolitussüsteeme.

Projekti partnerid:

  • PRO (South-)Western Norwegian Training Office, Norway 
  • CMAR OCCITANIE, France 
  • Fundación Eifor de la Comunidad Valenciana, Spain 
  • Kauno technikos profesinio mokymo centras, Lithuania 
  • Ida-Virumaa Training Vocation Center, Estonia 
  • VECC "Riga State Technical School", Latvia 

Täiendav informatsioon:

Natella Mihhailova
projektijuht
natella.mihhailova@ivkhk.ee
+372 5347 9870