Meist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 

Hübriidõpe ja õpetamine kutsekoolides.

                                        Projekt nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094501

                                        (02.05.2021 - 01.11.2022)

 

Projekti eesmärk: tõsta õpetajate digitaalsete pädevuste taset hübriidõppes, selgitada välja kõige tõhusamad ja uuenduslikumad õpetamismeetodid ja -vahendid, samuti parimate tavade vahetamise hõlbustamiseks luua täpsed juhiseid/juhendid, millel on tasuta avalik juurdepääs.

Toimub kolm ühist koolitust õpetajatele:

- (Kreeka) "Virtuaalsed laborid ja kõige tõhusamad digitaalsed õppevahendid"

- (Eesti) „Kontaktõppe kõige tõhusamad meetodid, lähenemisviisid, vahendid;

- (Sloveenia) "Kvaliteetne haridusprotsess ja õpilaste õppeedukus."

Koolitusi läbinud õpetajad muutuvad teadlikumaks ja enesekindlamaks tehnoloogiate suhtes. Oodatav mõju õpilastele: tõhusad meetodid ja kaasaegsed vahendid, mida kasutatakse õppetöös, mis muudavad õpilasi edukaks õppijateks ja mõjutavad positiivselt nende õppeedukust.

Partnerid:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - Eesti

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS - Läti

EPIMORFOTIKI KILKIS - Kreeka

IZOBRAZEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR - Sloveenia

VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS - Leedu

 

         

Info projektist:

Natella Mihhailova,

erialade juht (IT ja multimeedia)

natella.mihhailova@ivkhk.ee

+372 5347 9870