Suvine vastuvõtt

Meie koolist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:

Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:


Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee

Õppekava loomine "Computer Network Technician for VET"

 

Projekt nr 2019-1-LT01-KA202-060765

01.09.2019 – 31.05.2021

Projekti põhieesmärk on luua koostöös Balti riikidega kombineeritud, struktureeritud ja universaalne modulaarne kutseõppeprogramm, võrguinfrastruktuuri ja tehnoloogia spetsialistidele Computer Network Technicians for VET kutsehariduse jaoks, mida hakatakse kasutama Leedus, Lätis, Eestis ja seejärel teistes Euroopa riikides. Programm põhineb ITSVETi põhimõtetel.

Eeldatavad tulemused ja nende mõju

  • Projekt parandab kohalikku ja Euroopa tööhõivepoliitikat.
  • Tulevikus integreeritakse uut struktureeritud programmi Computer Network Technicians for VET Baltimaades.
  • Kutseõpe muutub Euroopa Liidus populaarsemaks, IT-spetsialistide oskused on kvalifitseeritumad ja neil on rohkem võimalusi välismaal tööd leida.
  • Noorte töötus väheneb Euroopa Liidus ja kutseõppeasutused parandavad rahvusvahelist koostööd.

Partnerid:

  1. Kauno informaciniu technologiju mokykla, Leedu
  2. PROFESIONALAS IZGLITIBAS KOMPETENCES CENTRAM RIGAS VALSTS TEHNIKUMS, Läti
  3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus,  Eesti

Info projektist:

Natella Mihhailova,

erialade juht (IT ja multimeedia)

natella.mihhailova@ivkhk.ee

+372 5347 9870