Meie koolist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 

Täienenud erialaste oskustega tööturule

                                               Projekt nr EE01-KA102-051476                                                                 

                                                    31.12.2019 – 30.12.2022

Projekti eesmärgiks on korraldada projekti jooksul kvaliteetsed õpiränded, mille kaudu suureneb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste ja töötajate konkurentsivõime ning tiheneb rahvusvaheline koostöö. Projektis osalevad 2019/2020 õppeaastal põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes ja keskkooli baasil kutseõppes õppivate 2. ja 3. kursuse erialade  õppegruppide parimad õpilased:

  • IT süsteemide spetsialist
  • laotöötaja
  • juuksur
  • kokk
  • pagar-kondiiter
  • elektrik
  • mehhatroonik
  • ehitusviimistleja
  • automehaanik
  • tisler

26 õpilast sooritab praktika ettevõtetes ja 8 motiveeritud töötajat sõidavad stažeerima. Projekti raames toimub koostöö partneritega järgnevates riikides: Hispaania, Prantsusmaa,  Sloveenia, Itaalia, Austria, Ungari, Läti. 

 

Olga Sjukkalova

Mob: +372 5696 4465

E-mail: olga.sjukkalova@ivkhk.ee