Suvine vastuvõtt

Meie koolist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:

Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:


Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee

Tulemusliku kommunikatsiooni loomine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja tugikeskuse spetsialistide vahel tuge vajavate õpilaste õigeaegseks toetamiseks

05.04.2021 - 31.05.2021

2016. aasta 1. septembrist liideti Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega Sillamäe Kutsekool ja Narva Kutseõppekeskus. Liitmise tulemusel jätkab Ida-Viru maakonnas üks riigi kutseõppeasutus - IVKHK õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Organisatsioon jätkab kultuuri kujundamist ja tulemusliku kommunikatsiooni arendamist.

Projekti eesmärgiks on luua ning rakendada Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses väärtuste ja kommunikatsiooni mudel, et soodustada õppijakeskset lähenemist. Tulemuseks saab iga tuge vajav õpilane varakult abi nii oma õpetajatelt kui ka tugikeskuse spetsialistidelt. Muutub koolis õhkkond sõbralikumaks, mis tõstab õpilaste ja õpetajate rahulolu, tulemuslikkust ning õppekvaliteedi.

Organisatsioonikultuuri (kommunikatsiooni kultuur + väärtused) arendamiseks rakendatakse kolmeastmeline organisatsiooniliste väärtuste väljatöötamise ja juurutamise protsess:

- esimene osa: organisatsiooniliste väärtuste arendusseminar juhtkonnaga; 

- coachingu meetmeid tutvustav koolitus;

- Väärtuste Mängu seminar.

Olga Sjukkalova