Meist

Korruptsiooniennetus


Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes: Hille Voolaid - Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja, hille.voolaid@hm.ee

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes: Hille Voolaid - Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja, hille.voolaid@hm.ee