Teenused

Kutse andmine


Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga.

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ning vastav kogemus.

Omandatud kutsetunnistus näitab tööandjale, et oskate oma kutsealal edukalt tegutseda kuna teie kompetentsus vastab nõuetele.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on kutse andja järgmistel erialadel:

Kutsestandart                                    Kehtib kuni               Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025 
Mäetööline, tase 5
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025 
Laborant, tase 4 31.10.2023 01.11.2018 tähtajatu
Keemiaprotsesside
operaator, tase 4
31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023
Keemiaprotsesside
operaator, tase 5
31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga.

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ning vastav kogemus.

Omandatud kutsetunnistus näitab tööandjale, et oskate oma kutsealal edukalt tegutseda kuna teie kompetentsus vastab nõuetele.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on kutse andja järgmistel erialadel:

Kutsestandart                                    Kehtib kuni               Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025 
Mäetööline, tase 5
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025 
Laborant, tase 4 31.10.2023 01.11.2018 tähtajatu
Keemiaprotsesside
operaator, tase 4
31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023
Keemiaprotsesside
operaator, tase 5
31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023

Tehnika ja tehnoloogia osakond