Mäetöölise kutsed

Mäetöölise kutsed


 Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele:

Kutsestandart                                    Kehtib kuni               Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2020
Mäetööline, tase 5
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2020

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kontaktisik: Galina Trofimova

Kontakttelefon: +372 5283 670

E-maili aadress: galina.trofimova@ivkhk.ee 

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

Kutsestandard Eksami toimumise aeg Koht
Mäetööline, tase 4 06.02.2020 kell 9:00 IVKHK Jõhvi õppekoht
Mäetööline, tase 4 12.06.2020 kell 9.00 IVKHK Jõhvi õppekoht
Mäetööline, tase 5 15.06.2020 kell 9.00 IVKHK Jõhvi õppekoht

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse Mäetööline 4.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastava kutsealase koolituse (kutsekeskhariduse õppekava) läbimine sh ettevõttepraktika või kutsealal töötamine (koos väljaõppega).

Kutse Mäetööline 5.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastav kutsealane koolitus (töökogemust eeldav jätkuõpe kutseõppeasutuses) või järjepidev töökogemus ja kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Mäetööline 4. tase

 1. avaldus,
 2. hariduskäiku ja varem omistatud kvalifikatsioone tõendavad dokumendid (koopiad), täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia,
 3. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 4. praktilise töö päevik, millele võidakse täiendavalt nõuda tööandja hinnangulehte
 5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Mäetööline 5.tase

 1. avaldus,
 2. hariduskäiku ja varem omistatud kvalifikatsioone tõendavad dokumendid (koopiad),
 3. täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia,
 4. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 5. erialast kogemust tõendav dokument
 6. tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandja hinnanguga.
 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taotlemise avalduste vormid:

1. Mäetööline, tase 4

2. Mäetööline, tase 5

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Mäetöölise kutsete kutse andmise kord

2. Kutseeksami kord ja hindamisjuhend. Mäetööline tase 4

3. Kutseeksami kord ja hindamisjuhend. Mäetööline tase 5

<-tagasi

 Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele:

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kontaktisik: Galina Trofimova

Kontakttelefon: +372 5283 670

E-maili aadress: galina.trofimova@ivkhk.ee 

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

Kutsestandard Eksami toimumise aeg Koht
Mäetööline, tase 4 06.02.2020 kell 9:00 IVKHK Jõhvi õppekoht
Mäetööline, tase 4 12.06.2020 kell 9.00 IVKHK Jõhvi õppekoht
Mäetööline, tase 5 15.06.2020 kell 9.00 IVKHK Jõhvi õppekoht

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse Mäetööline 4.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastava kutsealase koolituse (kutsekeskhariduse õppekava) läbimine sh ettevõttepraktika või kutsealal töötamine (koos väljaõppega).

Kutse Mäetööline 5.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastav kutsealane koolitus (töökogemust eeldav jätkuõpe kutseõppeasutuses) või järjepidev töökogemus ja kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Mäetööline 4. tase

 1. avaldus,
 2. hariduskäiku ja varem omistatud kvalifikatsioone tõendavad dokumendid (koopiad), täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia,
 3. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 4. praktilise töö päevik, millele võidakse täiendavalt nõuda tööandja hinnangulehte
 5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Mäetööline 5.tase

 1. avaldus,
 2. hariduskäiku ja varem omistatud kvalifikatsioone tõendavad dokumendid (koopiad),
 3. täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia,
 4. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 5. erialast kogemust tõendav dokument
 6. tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandja hinnanguga.
 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taotlemise avalduste vormid:

1. Mäetööline, tase 4

2. Mäetööline, tase 5

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Mäetöölise kutsete kutse andmise kord

2. Kutseeksami kord ja hindamisjuhend. Mäetööline tase 4

3. Kutseeksami kord ja hindamisjuhend. Mäetööline tase 5

<-tagasi

Kutsestandart                                    Kehtib kuni               Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2020
Mäetööline, tase 5
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2020