Esita avaldus

Komisjonile esitatakse järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
  • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx.pdf);
  • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad; 
  • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 28.12.2018 määrusele nr 35 "Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord"  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
  • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
  • tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil);
  • õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal. 

Vastuvõtukomisjoni töö:

Vastuvõtukomisjon võtab avaldusi ja dokumente vastu talvise vastuvõtu raames ajavahemikul 11.01. – 29.01.2021 tööpäevadel 9:00 – 15:00.

Ootame Teid aadressidel:

  • Sillamäe, Tallinna mnt. 13, kabinet 1-32, telefon +372 56281741
  • Jõhvi, Kutse 13, kabinet В118, telefon +372 53088342
  • Narva, Kreenholmi 45, kabinet L132, telefon +372 5149515

Lisainfo e-postil: vastuvott@ivkhk.ee. 

Samuti on võimalik esitada vastuvõtuavaldus elektrooniliselt alates 11.01.2021 SAIS keskkonnas. Selleks on teil vajalik ID- kaardi (vajalike PIN koodidega), Mobiil-ID või SMART-ID olemasolu.