Esita avaldus

Suvine vastuvõtt on avatud perioodil 04.05.-04.08.2023. Suvise vastuvõtu erialadega saab tutvuda SIIT.

Elektrooniline vastuvõtt 04.05.-04.08.2023 e-keskkonnas SAIS. Kuidas SAISis avaldust esitada? VIDEOJUHEND
Kontaktne vastuvõtt 05.06-04.08.2023 vastuvõturuumis tööpäevadel 9:00-15:00.
Sisseastumiskatsed (vestlus, testimine, motivatsioonikiri jne) 08.-18.08.2023.
Õpe algab 01.09.2023.
*** SUVELAAGER*** Peale sisseastumiskatseid peab kutsekeskhariduse erialale (õppeaeg 3-4 aastat) vastuvõetav õpilane osalema suvelaagris ajavahemikul 21.-31.08.2023!

Vastuvõtukomisjonile esitatakse järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
  • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx.pdf);
  • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad; 
  • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 28.12.2018 määrusele nr 35 "Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord"  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
  • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
  • tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil);
  • õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal. 

Sisseastumisavalduste esitamine toimub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas:

  • Sillamäe, Tallinna mnt. 13, 1-32, telefon +372 56281728
  • Narva, Kreenholmi 45, L132, telefon +372 56971102
  • Jõhvi, Kutse 13, B118, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Välismaalaste vastuvõtu küsimuste kohta pöörduda e-postile anna.dudnik@ivkhk.ee.