Esita avaldus

Suvine vastuvõtt on lõppenud. Talvise vastuvõtu tingimuse ja erialadega saab tutvuda 1.detsembrist.

Vastuvõtukomisjonile esitatakse järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument, pass või ID kaart (v.a. elektroonilise avalduse esitamisel);
 • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx.pdf);
 • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad. Õpingute alustamise tingimuse täitmist tõendav dokument peab olema eesti, inglise või vene keeles; 
 • kutsekeskhariduse õppekavale sisseastumiseks põhikooli lõputunnistuse hinneteleht;
 • ENIC/NARIC keskuse poolt tunnustatud haridusetõendavad dokumendid (kesk- või kõrgharidus) juhul kui on haridus omandatud välisriigis;
 • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 28.12.2018 määrusele nr 35 "Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord"  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
 • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
 • õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal. 

Vastuvõtu küsimuste kohta palun pöörduge tööpäevadel 9:00-15:00:

 • Sillamäe, telefon +372 56281728
 • Narva, telefon +372 56971102
 • Jõhvi, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Välismaalaste vastuvõtu küsimuste kohta pöörduda e-postile anna.dudnik@ivkhk.ee.