Osale sisseastumiskatsel

Suvine vastuvõtt on avatud perioodil 04.05.-04.08.2023. Suvise vastuvõtu erialadega saab tutvuda SIIT.

Suvise vastuvõtu sisseastumiskatsed (vestlus, testimine, motivatsioonikiri jne) toimuvad perioodil 08.08.-18.08.2023.

Sissekastumiskatse täpse kellaaja ja koha leiad avalduselt! Sisseastumiskatsele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi!

Sisseastumiskatse üheks osaks on alati vestlus. Osadel erialadel on lisaks vestlusele veel vajalik testi sooritamine või motivatsiooni kirja kirjutamine, mis näitab teie soovi ja valmisolekut õppida Teie poolt valitud eriala (vaata tabelist). Laadi alla motivatsioonikirja näidis  .docx  või  .pdf 

Rohkem infot suvise vastuvõtu 2023/2024 sisseastumiskatsetest vaata tabelist.

Sissekastumiskatse käigus kogutud punkdide alusel kujuneb välja Teie koht sisseastujate pingereas. Igal erialal on oma lävend (vaata tabelist).  

Kutsekeskhariduse (õppeaeg 3-4 aastat) õppekavadele õppima kandideerides arvestatakse lisaks sisseastumiskatsetele põhikooli lõputunnistuse hindeid (lõputunnistusel olevate hinnete alusel).

Küsimused, mida käsitletakse vestlusel:

  • Miks te valisite selle eriala?
  • Mis Teile meeldib või ei meeldi valitud erialal?
  • Nimetage oma isiksuseomadused, mis võivad teile kasulikuks osutuda valitud eriala omandamisel ja hilisemal tööle asumisel.

Suvise vastuvõtu 2023/2024 sisseastumise tingimused (direktori kk 03.05.2023 nr 1-2/23/30)

Eriala Sisseastumise tingimused
Abikokk, 1 aasta Test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Abipagar, 1 aasta Test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Automaatik, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse hinnete summa (eesti keel / eesti keel teise keelena, A-võõrkeel, matemaatika, füüsika) - max 20p, test - max 10p, vestlus- max 20p.
Kokku - max 50p.
Lävend - min 20p.
Ehitusviimistleja, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne - max 5p, test - max 4p, vestlus - max 6p. 
Kokku - max 15p.
Lävend - min 6p.
IT kasutajatoe tehnik, 1 aasta Vestlus - max 20p; motivatsiooni kiri - max 10p. 
Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
IT-süsteemide nooremspetsialist, 2 aastat Vestlus - max 20p; test - max 20p. 
Kokku - max 40p.
Lävend - min 16p.
IT-süsteemide spetsialist (IT-Akadeemia), 4 aastat Põhikooli lõputunnistuse hinnete summa (eesti keel / eesti keel teise keelena, A-võõrkeel, matemaatika, füüsika) - max 20p, test - max 20p, vestlus - max 20p.          
Kokku - max 60p.
Lävend - min 24p
IT-turvaspetsialist, 1 aasta Vestlus - max 20p; motivatsiooni kiri - max 10p. 
Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Juuksur, 2 aastat Vestlus - max 25 p; praktiline ülesanne (lihtne soeng punutustehnikas) - max 25p. 
Kokku  - max 50p.
Lävend - min 20p.
Juuksur, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne - max 5p (40%); vestlus - max 15p (20%); praktiline ülesanne (lihtne soeng punutustehnikas) - max 25p (40%). 
Kokku  - max 65p (100%).
Lävend - min 24p (40%).
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja), 1 aasta Test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Keevitus- ja metallitööd, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne - max 5p, test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 35p.
Lävend - min 14p
Kergete rõivaste rätsep, 2 aastat Test - max 20 p, vestlus - max 25 p. 
Kokku - max 45p
Lävend - min 18p.
Kinnisvarahooldaja, 1 aasta Test max - 4p, vestlus - max 6p. 
Kokku - max 10p.
Lävend - min 4p.
Klienditeenindaja kaubanduses, 1 aasta Vestlus - max 25 p. 
Kokku - max 25p.
Lävend - min 10p.
Kokk, 2 aastat Test - max 10p, vestlus - max 20p. Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Kokk, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne (eesti keel / eesti keel teise keelena, A-võõrkeel, matemaatika, keemia, füüsika, kehaline kasvatus) - max 5p, test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 35p.
Lävend - min 14p.
Kondiiter, 1 aasta Test - max 10p, vestlus - max 20p. Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Köögiabiline, 2 aastat Vestlus - max 25p, praktiline ülesanne (käeline tegevus) - max 15p. 
Kokku - max 40p.
Lävend - min 16p.
Koostelukksepp, 1 aasta Test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Kütte ja jahutussüsteemide lukksepp, 1 aasta Test max - 4p, vestlus - max 6p. 
Kokku - max 10p.
Lävend - min 4p
Laborant, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse hinnete summa (eesti keel / eesti keel teise keelena, A-võõrkeel, matemaatika, keemia) - max 20p, test - max 10p, vestlus- max 20p.
Kokku - max 50p.
Lävend - min 20p
Laotöötaja, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne - max 5p, test - max 5p, vestlus - max 5p. 
Kokku - max 15p.
Lävend - min 6p.
Mäetööline, 1 aasta 6 kuud Vestlus - max 20p. 
Kokku - max 20p.
Lävend - min 8p.
Mehhatroonik, 2 aastat Test - max 20p, vestlus- max 20p
Kokku - max 40 p
Lävend - min 16p.
Mehhatroonik, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse hinnete summa (eesti keel / eesti keel teise keelena, A-võõrkeel, matemaatika, füüsika) - max 20p, test - max 10p, vestlus- max 20p.
Kokku - max 50p.
Lävend - min 20p.
Metallilõikepinkidel töötaja, 1 aasta Test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Mootorsõidukitehnik, 2 aastat Test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Mootorsõidukitehnik, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne - max 5p, test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 35p.
Lävend - min 14p
Multimeedia nooremspetsialist, 2 aastat Vestlus - max 20p; test - max 20p. 
Kokku - max 40p.
Lävend - min 16p.
Multimeedia nooremspetsialist, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse hinnete summa (eesti keel / eesti keel teise keelena, A-võõrkeel, matemaatika, kunst) - max 20p, test - max 20p, vestlus - max 20p.          
Kokku - max 60p.
Lävend - min 24p
Noorem tarkvaraarendaja, 2 aastat Vestlus - max 20p; test - max 20p. 
Kokku - max 40p.
Lävend - min 16p.
Pagar, 1 aasta Test - max 10p, vestlus - max 20p. Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne (eesti keel / eesti keel teise keelena, A-võõrkeel, matemaatika, keemia, füüsika, kehaline kasvatus) - max 5p, test - max 10p, vestlus - max 20p. 
Kokku - max 35p.
Lävend - min 14p.
Puhastusteenindaja, 1 aasta Vestlus - max 25 p. 
Kokku max- 25p.
Lävend - min 10p.
Puitkonstruktsioonide ehitus, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne - max 5p, test - max 4p, vestlus - max 6p. 
Kokku - max 15p.
Lävend - min 6p.
Raamatupidaja, 2 aastat Test - max 5p, vestlus - max 5p. 
Kokku - max 10p.
Lävend - min 4p.
Reisikonsultant, 2 aastat Test - max 15 p, vestlus - max 25 p. 
Kokku - max 40p.
Lävend - min 16p.
Rõivaõmblemine (osaoskus kergete rõivaste õmblemine), 1 aasta Küsimustik ja vestlus - max 30p. 
Kokku - max 30p.
Lävend - min 12p.
Sisetööde elektrik, 2 aastat Test - max 20p, vestlus- max 20p
Kokku - max 40 p
Lävend - min 16p.
Sisetööde elektrik, 3 aastat Põhikooli lõputunnistuse hinnete summa (eesti keel / eesti keel teise keelena, A-võõrkeel, matemaatika, füüsika) - max 20p, test - max 10p, vestlus- max 20p.
Kokku - max 50p.
Lävend - min 20p.
Tarkvaraarendaja (IT-Akadeemia), 4 aastat Põhikooli lõputunnistuse hinnete summa (eesti keel / eesti keel teise keelena, A-võõrkeel, matemaatika, füüsika) - max 20p, test - max 20p, vestlus - max 20p.          
Kokku - max 60p.
Lävend - min 24p
Väikeettevõtja, 1 aasta 6 kuud Vestlus - max 10p. 
Kokku - max 10p.
Lävend - min 4p.
Ventilatsioonisüsteemide luksepp, 1 aasta Test - max 4p, vestlus - max 6p. 
Kokku - max 10p.
Lävend - min 4p
Veokorraldaja-logistik, 1 aasta 6 kuud Test - max 4p, vestlus - max 6p. 
Kokku - max 10p.
Lävend - min 4p.
Ärikorralduse spetsialist , 2 aastat Test - max 4p, vestlus - max 6p. 
Kokku - max 10p.
Lävend - min 4p.