Meist

Päring arhiivi


Päringu esitamiseks laadi alla ja täida:

Taotlus lõpudokumendi duplikaadi/arhiivitõendi väljastamiseks

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlus saada e-posti aadressile: info@ivkhk.ee

Narvas tegutsenud Kaubanduskooli, Kergetööstuskooli, Kutsekeskkooli, Kutseõppekeskuse arhiivid aastani 2000 asuvad Narva Linnaarhiivisarhiiv@narva.ee

Lisainfo:

Silvia Tammest
Jõhvi õppesekretär
+372 5831 4037
silvia.tammest@ivkhk.ee

Natalja Solovjova
Narva õppesekretär
+372 3569 343
natalja.solovjova@ivkhk.ee

 

 

Päringu esitamiseks laadi alla ja täida:

Taotlus lõpudokumendi duplikaadi/arhiivitõendi väljastamiseks

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlus saada e-posti aadressile: info@ivkhk.ee

Narvas tegutsenud Kaubanduskooli, Kergetööstuskooli, Kutsekeskkooli, Kutseõppekeskuse arhiivid aastani 2000 asuvad Narva Linnaarhiivisarhiiv@narva.ee

Lisainfo:

Silvia Tammest
Jõhvi õppesekretär
+372 5831 4037
silvia.tammest@ivkhk.ee

Natalja Solovjova
Narva õppesekretär
+372 3569 343
natalja.solovjova@ivkhk.ee