Koolielu

Tugikeskus


"Miski pole rohkem väärt kui tänane päev“ Johann Wolfgand Von Goethe (1749-1832).

Tugikeskus -  on  sõbralik  «pere», kus õpilane saab alati abi ja toetust kutsehariduse omandamisel.

Kõik raskused on ületatavad ja probleemid lahendatavad!

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tugirühma tegevuse kord
 
Lisa 1: HEV õpilase nõustamisskeem
  Lisa 2: Õpilase jälgimiskaart õpetaja poolt

Sotsiaalpedagoog loob õpilastele isiklikuks arenguks heaolu tingimused, mis aitavad edukalt kohaneda uues koolis. Viib õpilaste seas läbi kasvatuslikke ja arendavaid vestlusi ning võtab  kasutusele ennetavaid õppeabinõusid, mis hoiavad ära õigusrikkumisi ja omavahelisi konflikte. Konsulteerib eritoetuste küsimustes ja parendab õpilaste sotsiaalset ning akadeemilist toimetulekut.  

Viktoria Genina

sotsiaalpedagoog (Jõhvi)
+372 5305 1558
viktoria.genina@ivkhk.ee
E.,T.,N. 8:00 -16:30
K. 08:00 - 19:00
R. 08:00 - 14:00
Teisel ajal kokkuleppel

 

Mihhail Fomin

sotsiaalpedagoog (Narva)
+372 5693 6488
mihhail.fomin@ivkhk.ee
E.,T.,K. - 08:00-17:00
N. - 09:30 - 18:00
R. - 08:00 - 15:00

Artemida Toming

sotsiaalpedagoog (Jõhvi)
+372 5368 2555
artemida.toming@ivkhk.ee
E.-R. 09:00 -16:00
K. 08:00 - 19:00
R. 08:00 - 14:00

  Valentina Leštšuk

tugiisik (Sillamäe,Narva)
+372 5681 8826
valentina.lestsuk@ivkhk.ee
E.-K. 08:00 - 17:00 Narva
N. 09:00 - 15:30 Sillamäe
R. 08:00 - 14:30 Narva
Teisel ajal kokkuleppel

Olga Guskova

Spetsialist
+372 5303 5146
Olga.Guskova@ivkhk.ee

Lisainformatsioon: 

põhi-ja eritoetuste komisjoni tegevus,
sõidukulu hüvitise aruannete kontroll,
koolilõunaõiguslike õpilaste andmete
väljaselgitamine

 

Pille Raudam

sotsiaalpedagoog (Narva) kab.L134
+372 5331 1926
Pille.Raudam@ivkhk.ee

E: 10:00-20:00
(lapsevanemate vastuvõtt kl 18-20)
T: 09:00-17:00
K: 09:00-19:00 Sillamäel
N: 09:00-17:00
Teisel ajal kokkuleppel

Psühholoogi töö seisneb õpilase vaimse heaolu toetamises õppimise ajal. Psühholoog hoolib õpilase emotsionaalsest seisundist, aitab üle raskustest kohanemisel ja suhtlemisoskuste omandamisel. Psühholoog viib läbi lepitus-ja vahendustegevusi õpilase-õpetaja, õpilane-õpilane konfliktide puhul, nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades valikute ning otsuste tegemisel.
 

 

Kasulikud lingid:

 

"Miski pole rohkem väärt kui tänane päev“ Johann Wolfgand Von Goethe (1749-1832).

Tugikeskus -  on  sõbralik  «pere», kus õpilane saab alati abi ja toetust kutsehariduse omandamisel.

Kõik raskused on ületatavad ja probleemid lahendatavad!

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tugirühma tegevuse kord
 
Lisa 1: HEV õpilase nõustamisskeem
  Lisa 2: Õpilase jälgimiskaart õpetaja poolt

Psühholoogi töö seisneb õpilase vaimse heaolu toetamises õppimise ajal. Psühholoog hoolib õpilase emotsionaalsest seisundist, aitab üle raskustest kohanemisel ja suhtlemisoskuste omandamisel. Psühholoog viib läbi lepitus-ja vahendustegevusi õpilase-õpetaja, õpilane-õpilane konfliktide puhul, nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades valikute ning otsuste tegemisel.
 

 

Kasulikud lingid:

 

Sotsiaalpedagoog loob õpilastele isiklikuks arenguks heaolu tingimused, mis aitavad edukalt kohaneda uues koolis. Viib õpilaste seas läbi kasvatuslikke ja arendavaid vestlusi ning võtab  kasutusele ennetavaid õppeabinõusid, mis hoiavad ära õigusrikkumisi ja omavahelisi konflikte. Konsulteerib eritoetuste küsimustes ja parendab õpilaste sotsiaalset ning akadeemilist toimetulekut.  

Viktoria Genina

sotsiaalpedagoog (Jõhvi)
+372 5305 1558
viktoria.genina@ivkhk.ee
E.,T.,N. 8:00 -16:30
K. 08:00 - 19:00
R. 08:00 - 14:00
Teisel ajal kokkuleppel

 

Mihhail Fomin

sotsiaalpedagoog (Narva)
+372 5693 6488
mihhail.fomin@ivkhk.ee
E.,T.,K. - 08:00-17:00
N. - 09:30 - 18:00
R. - 08:00 - 15:00

Artemida Toming

sotsiaalpedagoog (Jõhvi)
+372 5368 2555
artemida.toming@ivkhk.ee
E.-R. 09:00 -16:00
K. 08:00 - 19:00
R. 08:00 - 14:00

  Valentina Leštšuk

tugiisik (Sillamäe,Narva)
+372 5681 8826
valentina.lestsuk@ivkhk.ee
E.-K. 08:00 - 17:00 Narva
N. 09:00 - 15:30 Sillamäe
R. 08:00 - 14:30 Narva
Teisel ajal kokkuleppel

Olga Guskova

Spetsialist
+372 5303 5146
Olga.Guskova@ivkhk.ee

Lisainformatsioon: 

põhi-ja eritoetuste komisjoni tegevus,
sõidukulu hüvitise aruannete kontroll,
koolilõunaõiguslike õpilaste andmete
väljaselgitamine

 

Pille Raudam

sotsiaalpedagoog (Narva) kab.L134
+372 5331 1926
Pille.Raudam@ivkhk.ee

E: 10:00-20:00
(lapsevanemate vastuvõtt kl 18-20)
T: 09:00-17:00
K: 09:00-19:00 Sillamäel
N: 09:00-17:00
Teisel ajal kokkuleppel