Meie lood

25, 26, 27. veebruaril toimus Narvas, Sillamäel ja Jõhvis koolitus “Selge pilt” 02. märts ivkhk_admin

Õpilaste ette astus kolm esinejat, kes vestlesid sellistel teemadel nagu joobes juhtimine, kiiruse ületamine ning kaaslaste subjektiivne usaldamine.


Külalisteks olid liikluspsühholoog, doktor Gunnar Meinhard, politseist talituse esindaja  ning oma loo rääkis liiklusõnnetuse tagajärjel liikumisvõime kaotanud mees.

Koolitusel „Selge Pilt “ on  püstitatud eesmärgid, mis on seatud noorte tulevikku suunatud liikluskäitumise korrigeerimist silmas pidades. Enimlevinud noorte probleemideks liikluses on alkoholi tarbimine koos agressiivse käitumise erinevate vormidega, sh liigne riskeerimine ja suutmatus ohte ette näha.

Politsei esindaja tutvustas noorte liiklusprobleeme lähtuvalt „Selge Pilt …!?“ kontseptsiooni esimeses moodulis avatud noorte väärkäitumistest.

Liiklusõnnetuse tagajärjel ratastooli sattunud isik kirjeldas  enda õnnetuse tekkepõhjusi; õnnetuse järgset perioodi alates haiglas viimisest kuni rehabilitatsiooni lõpuni, ratastooli jäämisega „leppimist“ ja mentaalset „raskust“; õnnetusest kuni tänaseni toimunud muutusi ja raskusi elus; oma tööalaseid ja igapäevaseid toiminguid. Osalejatele oli antud ka mõtteid „mida teeksin täna teisiti“ selleks, et ma poleks ratastoolis. Vastas õpilaste  küsimustele.

Kokku projektis osalesid 110 õpilast.

IVKHK Tugikeskuse töötajad ja projekti kontaktisikud koolis- karjäärinõustaja Natalja Dehant, sotsiaalpedagoog Kristeli Peri ning  psühholoog Artemida Toming tänavad kõiki osalejaid, õpetajaid aktiivse koostöö eest.

Artikli autor: Natalja Dehant
Foto: Dmitri Fedotkin

Külalisteks olid liikluspsühholoog, doktor Gunnar Meinhard, politseist talituse esindaja  ning oma loo rääkis liiklusõnnetuse tagajärjel liikumisvõime kaotanud mees.

Koolitusel „Selge Pilt “ on  püstitatud eesmärgid, mis on seatud noorte tulevikku suunatud liikluskäitumise korrigeerimist silmas pidades. Enimlevinud noorte probleemideks liikluses on alkoholi tarbimine koos agressiivse käitumise erinevate vormidega, sh liigne riskeerimine ja suutmatus ohte ette näha.

Politsei esindaja tutvustas noorte liiklusprobleeme lähtuvalt „Selge Pilt …!?“ kontseptsiooni esimeses moodulis avatud noorte väärkäitumistest.


Liiklusõnnetuse tagajärjel ratastooli sattunud isik kirjeldas  enda õnnetuse tekkepõhjusi; õnnetuse järgset perioodi alates haiglas viimisest kuni rehabilitatsiooni lõpuni, ratastooli jäämisega „leppimist“ ja mentaalset „raskust“; õnnetusest kuni tänaseni toimunud muutusi ja raskusi elus; oma tööalaseid ja igapäevaseid toiminguid. Osalejatele oli antud ka mõtteid „mida teeksin täna teisiti“ selleks, et ma poleks ratastoolis. Vastas õpilaste  küsimustele.

Kokku projektis osalesid 110 õpilast.

IVKHK Tugikeskuse töötajad ja projekti kontaktisikud koolis- karjäärinõustaja Natalja Dehant, sotsiaalpedagoog Kristeli Peri ning  psühholoog Artemida Toming tänavad kõiki osalejaid, õpetajaid aktiivse koostöö eest.

Artikli autor: Natalja Dehant
Foto: Dmitri Fedotkin