Uudised

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus lähetas juunis töömaailma koolitatud spetsialistid 28. juuni ivkhk_admin

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse pidulikel aktustel Jõhvis, Sillamäel ja Narvas sai lõputunnistuse 678 lõpetajat, neist kuusteist lõpetasid õpingud kiitusega ja Presidendi vastuvõtule sai kutse kuus parimat.


Lõputunnistused said abikoka, ärikorralduse spetsialisti, automaatiku, betoonkonstruktsioonide ehitaja, ehitusviimistluse, IT tugiisiku, IT-süsteemide nooremspetsialisti, IT-süsteemide spetsialisti, juuksuri, keevitaja, poolautomaatkeevitaja, klienditeenindaja kaubanduses, koka, kondiitri, krohvija, laborandi, laotöötaja, maalri, mehhatrooniku, metallilõikepinkidel töötaja, multimeedia nooremspetsialisti, noorem tarkvaraarendaja, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia, puhastusteenindaja, puidupingioperaatori, puitkonstruktsioonide ehituse, raamatupidaja, rõivaõmblemise (osaoskus kergete rõivaste õmblemine), sisetööde elektriku, sõiduautotehniku, sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku, tisleri, tootmisautomaatiku, turismikorraldaja, veevärgilukksepa, väikeettevõtja ja õmblejaeriala lõpetajad. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets õnnitles lõpetajaid ja soovis edu edasiseks. “Olete jõudnud soovitud tulemuseni ja töömaailm ootab teid. Tehke seda, mis annab võimaluse ennast arendada, olla professionaal, täita oma soove karjääri ja elu planeerimisel,” ütles lõpetajatele direktor Hannes Mets. 

Paljud lõpetajad ühendasid oma õpingud ja töö töökohapõhises õppes, parimad läbisid praktika välismaal ja said hindamatuid kogemusi. Kõige motiveeritumad osalesid edukalt  kutsevõistlustel, saavutasid auhinnalisi kohti nii Eestis kui ka välismaal toimunud võistlustel. Töömaailm ootab koolitatud spetsialiste, kes on valmis oma teadmisi ja oskusi proovile panema tööturul.

“Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vilistlased on tööturul kõrges hinnas. Töötades avastate, et õppida on vaja iga päev, konkurentsivõime säilitamiseks tuleb ennast pidevalt täiendada,” ütles direktor Hannes Mets. “Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Eesti ühes suurimas ametikoolis on rohkesti võimalusi kutseoskuste täiendamiseks, uue õppimiseks. Olete alati oodatud meile oma ametioskusi täiendama, uut õppima,” lisas Mets. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas Sillamäel, Jõhvis ja Narvas õpib 23 õppekavarühmas ligi 2500 erinevas vanuses õppija. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Fotogaleriid:

Suvised lõpuaktused 21.juunil 2019. Jõhvis

Suvine lõpuaktus 26.juunil 2019. Sillamäel

Suvised lõpuaktused 27.juunil 2019. Narvas

Fotode autor: Jekaterina Snõtkina

Suvine vastuvõtuaeg on täies hoos!

Dokumente võetakse vastu Sillamäel, Jõhvis ja Narvas suvise vastuvõtu kõikidele erialadele, sõltumata õppekoha eelistusest.  Esitage dokumendid kohapealvõiveebis www.sais.ee

Rohkem infot: www.kutsehariduskeskus.ee

Lõputunnistused said abikoka, ärikorralduse spetsialisti, automaatiku, betoonkonstruktsioonide ehitaja, ehitusviimistluse, IT tugiisiku, IT-süsteemide nooremspetsialisti, IT-süsteemide spetsialisti, juuksuri, keevitaja, poolautomaatkeevitaja, klienditeenindaja kaubanduses, koka, kondiitri, krohvija, laborandi, laotöötaja, maalri, mehhatrooniku, metallilõikepinkidel töötaja, multimeedia nooremspetsialisti, noorem tarkvaraarendaja, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia, puhastusteenindaja, puidupingioperaatori, puitkonstruktsioonide ehituse, raamatupidaja, rõivaõmblemise (osaoskus kergete rõivaste õmblemine), sisetööde elektriku, sõiduautotehniku, sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku, tisleri, tootmisautomaatiku, turismikorraldaja, veevärgilukksepa, väikeettevõtja ja õmblejaeriala lõpetajad. 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets õnnitles lõpetajaid ja soovis edu edasiseks. “Olete jõudnud soovitud tulemuseni ja töömaailm ootab teid. Tehke seda, mis annab võimaluse ennast arendada, olla professionaal, täita oma soove karjääri ja elu planeerimisel,” ütles lõpetajatele direktor Hannes Mets. 

Paljud lõpetajad ühendasid oma õpingud ja töö töökohapõhises õppes, parimad läbisid praktika välismaal ja said hindamatuid kogemusi. Kõige motiveeritumad osalesid edukalt  kutsevõistlustel, saavutasid auhinnalisi kohti nii Eestis kui ka välismaal toimunud võistlustel. Töömaailm ootab koolitatud spetsialiste, kes on valmis oma teadmisi ja oskusi proovile panema tööturul.

“Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vilistlased on tööturul kõrges hinnas. Töötades avastate, et õppida on vaja iga päev, konkurentsivõime säilitamiseks tuleb ennast pidevalt täiendada,” ütles direktor Hannes Mets. “Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Eesti ühes suurimas ametikoolis on rohkesti võimalusi kutseoskuste täiendamiseks, uue õppimiseks. Olete alati oodatud meile oma ametioskusi täiendama, uut õppima,” lisas Mets. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas Sillamäel, Jõhvis ja Narvas õpib 23 õppekavarühmas ligi 2500 erinevas vanuses õppija. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Fotogaleriid:

Suvised lõpuaktused 21.juunil 2019. Jõhvis

Suvine lõpuaktus 26.juunil 2019. Sillamäel

Suvised lõpuaktused 27.juunil 2019. Narvas

Fotode autor: Jekaterina Snõtkina

Suvine vastuvõtuaeg on täies hoos!

Dokumente võetakse vastu Sillamäel, Jõhvis ja Narvas suvise vastuvõtu kõikidele erialadele, sõltumata õppekoha eelistusest.  Esitage dokumendid kohapealvõiveebis www.sais.ee

Rohkem infot: www.kutsehariduskeskus.ee