Uudised

Kaasamine ja mitmekesisus Erasmus+ projektides 22. november Olga Sjukkalova

Projektijuht Olga Sjukkalova ja huvijuht Katrin Puusepp osalesid 14.-18. novembril Zagrebis, Horvaatias „Kaasamine ja mitmekesisus Erasmus+ projektides“ koolitusel, mida korraldas Horvaatia Erasmus+ riiklik agentuur.


Koolitus oli osa pikaajalisest tegevusest ning oli korraldatud Erasmus+ programmi koolitus- ja koostöötegevuste raames. Pikaajalist tegevust „Kasutage oma Erasmus+ projektides kaasatust ja mitmekesisust“ viiakse ellu Austria, Eesti, Soome, Itaalia, Malta ja Rumeenia Erasmus+ riiklike agentuuride suurel toel aastatel 2022–2027.

Koolitus oli suunatud projektide koordinaatoritele ja meeskonnaliikmetele, kes viivad ellu mobiilsus- ja partnerlusprojekte üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse valdkondades. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on mitmeaastane kogemus Erasmus+ projektide teostamises. Samas on kõrg arenemise potentsiaal.

Osalejad said teoreetilisi ja praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas tõsta teadlikkust kaasamisest ja mitmekesisusest, suurendada oma projektides kaasavat aspekti ning kaasata oma projektidesse rohkem väheste võimalustega osalejaid.

Koolituse raames toimusid erinevad töötoad, kus jagasid osalejad oma parimaid praktikaid ja samas ka oma kontakte. Suheldes ja arutades, tekkisid ideed uute projektide loomiseks ning julgus ressursi taotlemiseks, kuna on selleks kõik vajalik olemas: lahendamist vajavad probleemid, huvitatud partnerid ja rahalised ressursid jne.

Viimasel koolituse päeval toimus Slava Raška kutsehariduskeskuse külastus, mille raames tutvustati osalejatele kaasamisele suunatud projekti. Võime öelda, et see keskus on hea kaasamise ja mitmekesisuse rakendamise näide. Nende metoodikaid ja lahendusi saab võtta kasutusse ka meie kutsehariduskeskuses.

Kokkuvõteks võib öelda, et iga eduka projekti taga on aktiivne suhtlemine ja kuulamine, kaasamine ning ühtne meeskond, kelle silmad säravad ning nad panustavad koos ühise eesmärgi nimel.

Tekst ja foto: Olga Sjukkalova 

Koolitus oli osa pikaajalisest tegevusest ning oli korraldatud Erasmus+ programmi koolitus- ja koostöötegevuste raames. Pikaajalist tegevust „Kasutage oma Erasmus+ projektides kaasatust ja mitmekesisust“ viiakse ellu Austria, Eesti, Soome, Itaalia, Malta ja Rumeenia Erasmus+ riiklike agentuuride suurel toel aastatel 2022–2027.

Koolitus oli suunatud projektide koordinaatoritele ja meeskonnaliikmetele, kes viivad ellu mobiilsus- ja partnerlusprojekte üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse valdkondades. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on mitmeaastane kogemus Erasmus+ projektide teostamises. Samas on kõrg arenemise potentsiaal.

Osalejad said teoreetilisi ja praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas tõsta teadlikkust kaasamisest ja mitmekesisusest, suurendada oma projektides kaasavat aspekti ning kaasata oma projektidesse rohkem väheste võimalustega osalejaid.


Koolituse raames toimusid erinevad töötoad, kus jagasid osalejad oma parimaid praktikaid ja samas ka oma kontakte. Suheldes ja arutades, tekkisid ideed uute projektide loomiseks ning julgus ressursi taotlemiseks, kuna on selleks kõik vajalik olemas: lahendamist vajavad probleemid, huvitatud partnerid ja rahalised ressursid jne.

Viimasel koolituse päeval toimus Slava Raška kutsehariduskeskuse külastus, mille raames tutvustati osalejatele kaasamisele suunatud projekti. Võime öelda, et see keskus on hea kaasamise ja mitmekesisuse rakendamise näide. Nende metoodikaid ja lahendusi saab võtta kasutusse ka meie kutsehariduskeskuses.

Kokkuvõteks võib öelda, et iga eduka projekti taga on aktiivne suhtlemine ja kuulamine, kaasamine ning ühtne meeskond, kelle silmad säravad ning nad panustavad koos ühise eesmärgi nimel.

Tekst ja foto: Olga Sjukkalova