Uudised

Koroonateave - juhised õppijatele ja töötajatele 10. jaanuar ivkhk_admin

Õppetöö korraldamine ja tervisekaitse tagamine koroonaviiruse leviku tingimustes.


Kool jälgib pidevalt viirusohu olukorda ning jooksvalt teeb piirangute kohta otsuseid, millest teavitab kutsehariduskeskuse õppijaid ja töötajaid viivitamatult.

Haigusjuhtude kiire kasvu puhul toimub õppetöö distantsõppena. Nakkusohu vähendamiseks peab iga õppija, töötaja või külaline järgima ohutusnõudeid:

 • Kooli võivad tulla ainult terved, ilma haigussümptomiteta isikud.
 • Kooli ruumides liikumiseks ja viibimiseks kehtib reegel 2+2.
 • Siseruumides avalikele koosolekutele, avalikele üritustele kehtib kuni 50% täituvuse piirang
 • Haigussümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.
 • Kooli sisenedes ja sealt väljudes tuleb oma käed desinfitseerida uste juures oleva antiseptilise kätepuhastusvahendiga. 
 • Õpilased panevad üleriided riidehoidu, hoones Raudtee 3 klassiruumide  riidenagidele, üleriietes õppehoonetes ei viibita.
 • Koolis viibimine, õppetöö klassis või koolipraktikal toimub võimalikult hajutatult.
 • Kaitsemaski kandmine ei ole kõigile kohustuslik, kuid tungivalt soovitav.
 • Kooli sisenevad  töötajad saavad kaitsemaskid kätte valvelaudadest või  oma osakonna juhi käest.
 • Õpperuumi tuulutamine vahetunni ajal on kohustuslik.
 • Kõigile on kohustuslik käte pesemine voolava sooja vee ja seebiga või desinfitseerimisvahendi kasutamine kooli tulles, pärast WC-s käiku, enne sööki  jne.
 • Vältige võimaluse korral näo puudutamist kätega!
 • Söögivaheajal  mitte koguneda söökla ukse taha koridori. Hoidkem distantsi ja ootame oma järjekorda hajutatult. 
 • Õppijad ja töötajad istuvad sööklas või restoranis võimalikult hajutatult.
 • Tundide lõppedes õpilased ei kogune gruppidesse ning ei jää pärast õppetööd kooli ruumidesse, vaid liiguvad koheselt koju või õpilaskodusse.
 • Positiivse COVID-19 testi korral järgime Terviseameti nõuandeid.

Täpsemalt SIIN .

Oleme hoolivad, järgime reegleid ning hoiame enda ja teiste tervist! 

Kool jälgib pidevalt viirusohu olukorda ning jooksvalt teeb piirangute kohta otsuseid, millest teavitab kutsehariduskeskuse õppijaid ja töötajaid viivitamatult.

Haigusjuhtude kiire kasvu puhul toimub õppetöö distantsõppena. Nakkusohu vähendamiseks peab iga õppija, töötaja või külaline järgima ohutusnõudeid:

 • Kooli võivad tulla ainult terved, ilma haigussümptomiteta isikud.
 • Kooli ruumides liikumiseks ja viibimiseks kehtib reegel 2+2.
 • Siseruumides avalikele koosolekutele, avalikele üritustele kehtib kuni 50% täituvuse piirang
 • Haigussümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.
 • Kooli sisenedes ja sealt väljudes tuleb oma käed desinfitseerida uste juures oleva antiseptilise kätepuhastusvahendiga. 
 • Õpilased panevad üleriided riidehoidu, hoones Raudtee 3 klassiruumide  riidenagidele, üleriietes õppehoonetes ei viibita.
 • Koolis viibimine, õppetöö klassis või koolipraktikal toimub võimalikult hajutatult.
 • Kaitsemaski kandmine ei ole kõigile kohustuslik, kuid tungivalt soovitav.
 • Kooli sisenevad  töötajad saavad kaitsemaskid kätte valvelaudadest või  oma osakonna juhi käest.
 • Õpperuumi tuulutamine vahetunni ajal on kohustuslik.
 • Kõigile on kohustuslik käte pesemine voolava sooja vee ja seebiga või desinfitseerimisvahendi kasutamine kooli tulles, pärast WC-s käiku, enne sööki  jne.
 • Vältige võimaluse korral näo puudutamist kätega!
 • Söögivaheajal  mitte koguneda söökla ukse taha koridori. Hoidkem distantsi ja ootame oma järjekorda hajutatult. 
 • Õppijad ja töötajad istuvad sööklas või restoranis võimalikult hajutatult.
 • Tundide lõppedes õpilased ei kogune gruppidesse ning ei jää pärast õppetööd kooli ruumidesse, vaid liiguvad koheselt koju või õpilaskodusse.
 • Positiivse COVID-19 testi korral järgime Terviseameti nõuandeid.

Täpsemalt SIIN .

Oleme hoolivad, järgime reegleid ning hoiame enda ja teiste tervist!