Meie lood

Õpetajad ka ise õpivad 01. aprill Olga Sjukkalova

31. märtsil ja 1. aprillil toimus projekti „Toetav õppimine digitaalse mentorluse kaudu“ raames õpetajatele kursus „Mentorluse ja juhendamise alused“.


Koolituse raames analüüsisid õpetajad tänavu aktuaalseid õpetamise ja haridussüsteemiga seotud probleeme. Probleemi mõistmine ja selge sõnastamine on esimene samm selle lahendamise suunas.
 
Professionaalne andragoog ja koolitaja Dmitri Volov tutvustas meie kutsehariduskeskuse õpetajatele ajakohaseid arendusmeetodeid ning mentorluse ja coaching’u põhitõdesid. Praktiliste ülesannete täitmisel harjutasid õpetajad uute meetodite kasutamist õpilaste motivatsiooni suurendamiseks, mis omakorda aitab tulemuslikkust parandada.
 
Koolituse läbinud õpetajad omandasid mentorite teadmised ja oskused. Õpetajad-mentorid, kellel on ka tugevad digipädevused, hakkavad looma MS Teamsi, HARNO Moodle’i, ÕIS Tahveli, Office 365 Emaili ja VÕTA kasutusjuhendeid. Seejärel jagavad õpetajad-mentorid projekti käigus omandatud teadmisi, oskusi ja meetodeid kolleegidega.
 
Üheskoos toetavad projektis osalejad õpilasi, kes vajavad digituge ja digipädevuste arendamist.
 
Seega tõstab see projekt nii meie kutsehariduskeskuse õpetajate kui ka õpilaste digipädevuste taset.
 
Foto: Natalja Jakovleva

Projektijuht: Olga Sjukkalova
+372 5696 4465
olga.sjukkalova@ivkhk.ee

Projektikoordinaator: Natalja Jakovleva
+372 5681 8776
natalja.jakovleva@ivkhk.ee
 

Koolituse raames analüüsisid õpetajad tänavu aktuaalseid õpetamise ja haridussüsteemiga seotud probleeme. Probleemi mõistmine ja selge sõnastamine on esimene samm selle lahendamise suunas.
 
Professionaalne andragoog ja koolitaja Dmitri Volov tutvustas meie kutsehariduskeskuse õpetajatele ajakohaseid arendusmeetodeid ning mentorluse ja coaching’u põhitõdesid. Praktiliste ülesannete täitmisel harjutasid õpetajad uute meetodite kasutamist õpilaste motivatsiooni suurendamiseks, mis omakorda aitab tulemuslikkust parandada.
 
Koolituse läbinud õpetajad omandasid mentorite teadmised ja oskused. Õpetajad-mentorid, kellel on ka tugevad digipädevused, hakkavad looma MS Teamsi, HARNO Moodle’i, ÕIS Tahveli, Office 365 Emaili ja VÕTA kasutusjuhendeid. Seejärel jagavad õpetajad-mentorid projekti käigus omandatud teadmisi, oskusi ja meetodeid kolleegidega.
 

Üheskoos toetavad projektis osalejad õpilasi, kes vajavad digituge ja digipädevuste arendamist.
 
Seega tõstab see projekt nii meie kutsehariduskeskuse õpetajate kui ka õpilaste digipädevuste taset.
 
Foto: Natalja Jakovleva

Projektijuht: Olga Sjukkalova
+372 5696 4465
olga.sjukkalova@ivkhk.ee

Projektikoordinaator: Natalja Jakovleva
+372 5681 8776
natalja.jakovleva@ivkhk.ee