Uudised

Õppetöö korraldamine ja tervisekaitse tagamine koroonaviiruse leviku tingimustes 01. september ivkhk_admin

2020/2021 õppeaasta algab koolis tavapärase kontaktõppega ning varem vastu võetud kaitsemeetmeid rakendades. Kool jälgib pidevalt viirusohu olukorda ning jooksvalt teeb piirangute kohta otsuseid, millest teavitab kutsehariduskeskuse õppijaid ja töötajaid viivitamatult.


Haigusjuhtude kiire kasvu puhul toimub õppetöö distantsõppena. Nakkusohu vähendamiseks peab iga kutsehariduskeskuse õppija, töötaja või külaline järgima ohutusnõudeid.

•             Kooli võivad tulla ainult terved, ilma haigussümptomiteta isikud!

•             Haigussümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

•             Sissepääs kooli toimub ainult peaukse kaudu. 

•             Kooli sisenedes ja sealt väljudes tuleb oma käed desinfitseerida ukse juures oleva antiseptilise kätepuhastusvahendiga.

•             Õpilased panevad üleriided riidehoidu, hoones Raudtee 3 klassiruumide  riidenagidele, üleriietes õppehoonetes ei viibita.

•             Koolis viibimine, õppetöö klassis või koolipraktikal toimub võimalikult hajutatult.

•             Kaitsemaski kandmine ei ole kõigile kohustuslik, kuid soovitav krooniliste haigustega ja 60+ vanuserühma inimestele.

•             Õpilastele väljastab kaitsemaske grupijuhendaja.

•             Kooli sisenevad  töötajad saavad kaitsemaskid kätte valvelaudadest või  oma osakonna juhi käest.

•             Õpperuumi tuulutamine vahetunni ajal on kohustuslik.

•             Kõigile on kohustuslik käte pesemine voolava sooja vee ja seebiga või desinfitseerimisvahendi kasutamine kooli tulles, pärast WC-s käiku, enne sööki  jne.

•             Vältige võimaluse korral näo puudutamist kätega!

•             Õppijad ja töötajad istuvad sööklas võimalikult hajutatult.

•             Tundide lõppedes õpilased ei kogune gruppidesse ning ei jää pärast õppetööd kooli ruumidesse, vaid liiguvad koheselt koju või õpilaskodusse.

Täpsemalt SIIN .

Oleme hoolivad, järgime reegleid ning hoiame enda ja teiste tervist!

Foto: pixabay.com

Haigusjuhtude kiire kasvu puhul toimub õppetöö distantsõppena. Nakkusohu vähendamiseks peab iga kutsehariduskeskuse õppija, töötaja või külaline järgima ohutusnõudeid.

•             Kooli võivad tulla ainult terved, ilma haigussümptomiteta isikud!

•             Haigussümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

•             Sissepääs kooli toimub ainult peaukse kaudu. 

•             Kooli sisenedes ja sealt väljudes tuleb oma käed desinfitseerida ukse juures oleva antiseptilise kätepuhastusvahendiga.


•             Õpilased panevad üleriided riidehoidu, hoones Raudtee 3 klassiruumide  riidenagidele, üleriietes õppehoonetes ei viibita.

•             Koolis viibimine, õppetöö klassis või koolipraktikal toimub võimalikult hajutatult.

•             Kaitsemaski kandmine ei ole kõigile kohustuslik, kuid soovitav krooniliste haigustega ja 60+ vanuserühma inimestele.

•             Õpilastele väljastab kaitsemaske grupijuhendaja.

•             Kooli sisenevad  töötajad saavad kaitsemaskid kätte valvelaudadest või  oma osakonna juhi käest.

•             Õpperuumi tuulutamine vahetunni ajal on kohustuslik.

•             Kõigile on kohustuslik käte pesemine voolava sooja vee ja seebiga või desinfitseerimisvahendi kasutamine kooli tulles, pärast WC-s käiku, enne sööki  jne.

•             Vältige võimaluse korral näo puudutamist kätega!

•             Õppijad ja töötajad istuvad sööklas võimalikult hajutatult.

•             Tundide lõppedes õpilased ei kogune gruppidesse ning ei jää pärast õppetööd kooli ruumidesse, vaid liiguvad koheselt koju või õpilaskodusse.

Täpsemalt SIIN .

Oleme hoolivad, järgime reegleid ning hoiame enda ja teiste tervist!

Foto: pixabay.com