Meie lood

Projekti koolitus Gliwices, Poolas 08. -12.10.2018 15. november ivkhk_admin

Osalesime Erasmus+ strateegilise partnerluse projekti KA2 "Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine" raames läbiviidud koolitusel.


Projekt kestab juba teist aastat ja projektis on erinevaid etappe (õppematerjali planeerimine, koostamine, esitamine). Antud koolituse eesmärk oli õppematerjalide katsetamine ja eksperthinnang. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse poolt andsid õppematerjalile eksperthinnangu  IT eriala õpetaja Aleksander Pulver ja puidutöö eriala õpetaja Meelis Vaher.

Projektis osalevad:

 1. Vilniuse Ehitajate Koolituskeskus
 2. Slovakkia Tehnikaülikool  Bratislavas
 3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
 4. Aleksandras Stulginskis Ülikool
 5. Leedu Insenerigraafika ja Geomeetria Ühendus
 6. Riia Tehnikaülikool
 7. Panevežise Kolledž
 8. Sileesia Tehnoloogiaülikool

Ülikoolide esindajad esitlesid väljatöötatud õppematerjale. Kõik ettepanekud ja küsimused, mis esitati  esitluse käigus, arutati koos läbi ning tehti märkusi õppematerjali paremaks muutmiseks. Praeguseks on valmis ingliskeelne demoversioon, mida arutati ja täiendati koos. Selgus ka dilemma:  Cad süsteemis kasutatavad märgistused on igas riigis erinevad ja meie ülesanne on teha nii, et kõik materjalid oleksid kasutatavad kõigis osalevates riikides.

Projekti eesmärk on välja töötada digitaalne õppematerjal AutoCAD programmi kasutamiseks kutsekoolis ja tõlkida seejärel projektis osalejate keelde. Kõik seminari päevad olid töised ning analüüsides ja väideldes saime töötatud välja arvatavasti parima tulemuse.

Natuke ka linnast, kus meie töine nädal möödus.

Gliwice on Lõuna-Poola  185 000 elanikuga linn, kus on palju tööstusettevõtteid. Esimesel sombusel päeval linna jõudes tundsime ka nö tööstuse lähedust ninaga. Õhus oli kivisöe põletamise lõhn.

Kuna tegemist on tööstuslinnaga, siis asub Gliwice´is ka palju õppeasutusi, mis tööstusega seotud.

Linnas asub Sileesia Tehnoloogiaülikool, kus õpib 32 tuhat tudengit. Gliwices on ka Poola Teaduste Akadeemia kolm allüksust: teoreetilise ja rakendusinfotehnoloogia instituut, keemiateh noloogia instituut ja süsinikukeemia osakond. Peale selle on seal teisigi riiklikult rahastatavaid või ärilistel alustel tegutsevaid rakendusteaduskeskusi:onkoloogiakeskus, anorgaanilise keemia instituut, tuletõkke materjalide instituut, musta metallurgia instituut, värvilise metallurgia instituut ja keevitusinstituut.

Gliwice´is asub ka 118m kõrgune puidust raadiomast, mida teatakse maailma kõrgeima puitehitisena. Kahjuks ei jõudnud selle vaatamisväärsusega otse tutvuda, kuid meeneks sai ikkagi kaasa ostetud raadiomastiga võtmehoidja.

Loodame siis, et meie projekti tulem on tulevikus ka kasulik ja kasutatav.

 

Aleksander Pulver

IT erialade õpetaja

Projekti info:

Projekt nr 2017-1-LT01-KA202-035177

Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine

Loe rohkem: 

http://liggd.lt/diad-tools/

Projekt kestab juba teist aastat ja projektis on erinevaid etappe (õppematerjali planeerimine, koostamine, esitamine). Antud koolituse eesmärk oli õppematerjalide katsetamine ja eksperthinnang. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse poolt andsid õppematerjalile eksperthinnangu  IT eriala õpetaja Aleksander Pulver ja puidutöö eriala õpetaja Meelis Vaher.

Projektis osalevad:


 1. Vilniuse Ehitajate Koolituskeskus
 2. Slovakkia Tehnikaülikool  Bratislavas
 3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
 4. Aleksandras Stulginskis Ülikool
 5. Leedu Insenerigraafika ja Geomeetria Ühendus
 6. Riia Tehnikaülikool
 7. Panevežise Kolledž
 8. Sileesia Tehnoloogiaülikool

Ülikoolide esindajad esitlesid väljatöötatud õppematerjale. Kõik ettepanekud ja küsimused, mis esitati  esitluse käigus, arutati koos läbi ning tehti märkusi õppematerjali paremaks muutmiseks. Praeguseks on valmis ingliskeelne demoversioon, mida arutati ja täiendati koos. Selgus ka dilemma:  Cad süsteemis kasutatavad märgistused on igas riigis erinevad ja meie ülesanne on teha nii, et kõik materjalid oleksid kasutatavad kõigis osalevates riikides.

Projekti eesmärk on välja töötada digitaalne õppematerjal AutoCAD programmi kasutamiseks kutsekoolis ja tõlkida seejärel projektis osalejate keelde. Kõik seminari päevad olid töised ning analüüsides ja väideldes saime töötatud välja arvatavasti parima tulemuse.

Natuke ka linnast, kus meie töine nädal möödus.

Gliwice on Lõuna-Poola  185 000 elanikuga linn, kus on palju tööstusettevõtteid. Esimesel sombusel päeval linna jõudes tundsime ka nö tööstuse lähedust ninaga. Õhus oli kivisöe põletamise lõhn.

Kuna tegemist on tööstuslinnaga, siis asub Gliwice´is ka palju õppeasutusi, mis tööstusega seotud.

Linnas asub Sileesia Tehnoloogiaülikool, kus õpib 32 tuhat tudengit. Gliwices on ka Poola Teaduste Akadeemia kolm allüksust: teoreetilise ja rakendusinfotehnoloogia instituut, keemiateh noloogia instituut ja süsinikukeemia osakond. Peale selle on seal teisigi riiklikult rahastatavaid või ärilistel alustel tegutsevaid rakendusteaduskeskusi:onkoloogiakeskus, anorgaanilise keemia instituut, tuletõkke materjalide instituut, musta metallurgia instituut, värvilise metallurgia instituut ja keevitusinstituut.

Gliwice´is asub ka 118m kõrgune puidust raadiomast, mida teatakse maailma kõrgeima puitehitisena. Kahjuks ei jõudnud selle vaatamisväärsusega otse tutvuda, kuid meeneks sai ikkagi kaasa ostetud raadiomastiga võtmehoidja.

Loodame siis, et meie projekti tulem on tulevikus ka kasulik ja kasutatav.

 

Aleksander Pulver

IT erialade õpetaja

Projekti info:

Projekt nr 2017-1-LT01-KA202-035177

Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine

Loe rohkem: 

http://liggd.lt/diad-tools/