Uudised

Rahvusvahelised projektid ja välispraktika on kooli õppeprotsessi tähtis osa 05. juuni ivkhk_editor


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse igapäevases tegevuses etendab rahvusvaheline koostöö olulist osa ja rahvusvahelistumise strateegia on kooli rahvusvahelise koostöö juhtimiseks ja eesmärgipäraste tegevuste elluviimise alus. Kooli rahvusvahelis­tumise strateegia määratleb rahvusvahelise koostööga seonduvad põhimõtted võttes arvesse Euroopa kutseharidusest tulene­vaid uusi väljakutseid ja võimalusi.

Rahvusvahelisi projekte ja koostöövõimalusi valitakse arvestades kooli ja õpilaste vajadusi ja arenguperspektiive.

3. juunil toimusid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas – Jõhvis, Sillamäel ja Narvas rahvusvaheliste õpirändeprojektide kokkuvõtvad konverentsid, kus oma muljeid ja kogemusi jagasid rahvusvahelistes projektides osalenud õpilased ja kooli töötajad.

Igal aastal käivad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilased välismaal praktikal ja töötajad stažeerimas erinevates riikides ning saavad õpikogemuse tõestamiseks ametliku dokumendi - Europassi (Europass Mobility), mille lisamine isiklikku õppemappi tuleb kindlasti kasuks edasisel tööteel.

2018-2019 õppeaasta jooksul on Erasmus+ projektide 2018-1-EE01-KA102-046858 „Kompetentside arendamine läbi uute kogemuste“ ja 2017-1-EE01-KA102-034680 “Avasta oma anne õppides parimatelt” raames  käinud välispraktikal Hispaanias, Portugalis, Prantsusmaal, Sloveenias, Suurbritannias, Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus, Itaalias, Austrias, Saksamaal 90  õpilast ja stažeerimas 34 töötajat.

Põhjaranniku 1. juuni  lisana ilmus Rahvusvaheliste projektide ERILEHT, mis annab ülevaate meie õpirändajate tegemistest ja muljetest.

Kool on hinnatud ja tunnustatud koostööpartner õpilaste ja töötajate õpirännete korraldamisel nii saatva kui ka vastuvõtva partnerina, iga aastaga laieneb partnerite võrgustik ja projektide  geograafia.

Vaata lisaks siit.

 

Helju Virunurm

Arendusosakonna peaspetsialist/projektijuht

helju.virunurm@ivkhk.ee

Mob: +372 516 6013

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse igapäevases tegevuses etendab rahvusvaheline koostöö olulist osa ja rahvusvahelistumise strateegia on kooli rahvusvahelise koostöö juhtimiseks ja eesmärgipäraste tegevuste elluviimise alus. Kooli rahvusvahelis­tumise strateegia määratleb rahvusvahelise koostööga seonduvad põhimõtted võttes arvesse Euroopa kutseharidusest tulene­vaid uusi väljakutseid ja võimalusi.

Rahvusvahelisi projekte ja koostöövõimalusi valitakse arvestades kooli ja õpilaste vajadusi ja arenguperspektiive.

3. juunil toimusid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas – Jõhvis, Sillamäel ja Narvas rahvusvaheliste õpirändeprojektide kokkuvõtvad konverentsid, kus oma muljeid ja kogemusi jagasid rahvusvahelistes projektides osalenud õpilased ja kooli töötajad.

Igal aastal käivad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilased välismaal praktikal ja töötajad stažeerimas erinevates riikides ning saavad õpikogemuse tõestamiseks ametliku dokumendi - Europassi (Europass Mobility), mille lisamine isiklikku õppemappi tuleb kindlasti kasuks edasisel tööteel.

2018-2019 õppeaasta jooksul on Erasmus+ projektide 2018-1-EE01-KA102-046858 „Kompetentside arendamine läbi uute kogemuste“ ja 2017-1-EE01-KA102-034680 “Avasta oma anne õppides parimatelt” raames  käinud välispraktikal Hispaanias, Portugalis, Prantsusmaal, Sloveenias, Suurbritannias, Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus, Itaalias, Austrias, Saksamaal 90  õpilast ja stažeerimas 34 töötajat.

Põhjaranniku 1. juuni  lisana ilmus Rahvusvaheliste projektide ERILEHT, mis annab ülevaate meie õpirändajate tegemistest ja muljetest.

Kool on hinnatud ja tunnustatud koostööpartner õpilaste ja töötajate õpirännete korraldamisel nii saatva kui ka vastuvõtva partnerina, iga aastaga laieneb partnerite võrgustik ja projektide  geograafia.

Vaata lisaks siit.

 

Helju Virunurm

Arendusosakonna peaspetsialist/projektijuht

helju.virunurm@ivkhk.ee

Mob: +372 516 6013