Vastuvõtt

Vastuvõtukomisjoni koosseis

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 2019/2020 õa vastuvõtukomisjon


1.1 Komisjoni esimees - Anželika Vaino-Keskküla, kvaliteedijuht õppedirektori kohustes.

1.2 Komisjoni sekretärid:
1.2.1 Olga Guskova, õppekorralduse spetsialist (juhtiv);
1.2.2 Jelena Koloskova, õppesekretär;
1.2.3 Elyanna Romanova, õppekorralduse spetsialist.

1.3 Komisjoni liikmed:
1.3.1 Ander Sile, erialajuht (puit ja ehitus);
1.3.2 Artemida Toming, psühholoog;
1.3.3 Andrei Izmalkov, huvijuht;
1.3.4 Ene Valgemäe, erialajuht (toitlustus);
1.3.5 Galina Trofimova, erialajuht (tehnoloogia);
1.3.6 Irina Erstling, praktikajuhendaja;
1.3.7 Jelena Kruglova, erialajuht (metall ja auto);
1.3.8 Kristeli Peri, sotsiaalpedagoog;
1.3.9 Mihhail Fomin, sotsiaalpedagoog;
1.3.10 Natalja Dehant, karjäärinõustaja;
1.3.11 Natalja Jakovleva, haridustehnoloog;
1.3.12 Natalja Redean, erialajuht (majandus);
1.3.13 Natella Mihhailova, erialajuht (IT ja multimeedia);
1.3.14 Sergei Jegorovtsev, projektijuht;
1.3.15 Tatjana Burikova, erialajuht (üldained);
1.3.16 Valentina Gorohh, erialajuht (teenindus);
1.3.17 Valentina Leštšuk, psühholoog;
1.3.18 Viktoria Genina, sotsiaalpedagoog;
1.3.19 Marika Arman, VÕTA koordinaator.

2. Komisjon korraldab uute õpilaste vastuvõtu kooli õppekohtades vastavalt komisjoni töökorrale.

 

1.1 Komisjoni esimees - Anželika Vaino-Keskküla, kvaliteedijuht õppedirektori kohustes.

1.2 Komisjoni sekretärid:
1.2.1 Olga Guskova, õppekorralduse spetsialist (juhtiv);
1.2.2 Jelena Koloskova, õppesekretär;
1.2.3 Elyanna Romanova, õppekorralduse spetsialist.

1.3 Komisjoni liikmed:
1.3.1 Ander Sile, erialajuht (puit ja ehitus);
1.3.2 Artemida Toming, psühholoog;
1.3.3 Andrei Izmalkov, huvijuht;
1.3.4 Ene Valgemäe, erialajuht (toitlustus);
1.3.5 Galina Trofimova, erialajuht (tehnoloogia);
1.3.6 Irina Erstling, praktikajuhendaja;
1.3.7 Jelena Kruglova, erialajuht (metall ja auto);
1.3.8 Kristeli Peri, sotsiaalpedagoog;
1.3.9 Mihhail Fomin, sotsiaalpedagoog;
1.3.10 Natalja Dehant, karjäärinõustaja;
1.3.11 Natalja Jakovleva, haridustehnoloog;
1.3.12 Natalja Redean, erialajuht (majandus);

1.3.13 Natella Mihhailova, erialajuht (IT ja multimeedia);
1.3.14 Sergei Jegorovtsev, projektijuht;
1.3.15 Tatjana Burikova, erialajuht (üldained);
1.3.16 Valentina Gorohh, erialajuht (teenindus);
1.3.17 Valentina Leštšuk, psühholoog;
1.3.18 Viktoria Genina, sotsiaalpedagoog;
1.3.19 Marika Arman, VÕTA koordinaator.

2. Komisjon korraldab uute õpilaste vastuvõtu kooli õppekohtades vastavalt komisjoni töökorrale.