Õppetöö

Videojuhendid

Projekti nimi: Toetav õpetamine läbi digimentorluse
Projekti number: 2014-2020.1.02.21-1137
Tegevuse nimetus: Õppevideote loomine
Toimumise asukoht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projekt on toetatud ESF meetme „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (2014-2020.1.2.1)“ raames.


Teema: HarID konto loomine

 1. Kuidas luua HarID kontot, link harid_eesti.mp4

Teema: MS Outlook ehk e-posti kasutamine

 1. Kuidas esimest korda sisse logida e-posti, link
 2. Kuidas sorteerida ja otsida kirju, link 3.otsing_sort_eesti.mp4
 3. Kuidas kirjutada kirja ja üles laadida faili, link 4.kirja_kirjut_eesti.mp4
 4. Kuidas faili alla laadida, digitaalselt allkirjastada ja tagasi saata, link 5.allkirjastamine_eesti.mp4

Teema: MS Teams

 1. Kuidas sisse logida arvutist MS Teamsi e-posti või rakenduse kaudu, link 6.Teams_postrakendus_eesti.mp4
 2. Kuidas sisse logida MS Teamsi Androdi kaudu, link 7.Teams_andriod_eesti.mp4
 3. Kuidas sisse logida MS Teamsi Apple kaudu, link 8.Teams_apple_eesti.mp4
 4. Kuidas MS Teamsis ülesannet täita: allalaadimine, muutmine ja õpetajale esitamine, link 9.Teams_ulesanded_eesti.mp4

Teema: ÕIS Tahvel

 1. Kuidas logida sisse õppeinfosüsteemi Tahvel, link 10.Tahvel_sisselogimine_eesti.mp4
 2. Kuidas lapsevanem või esindaja esitab avalduse õpilase andmete nägemiseks, link
 3. Kuidas lapsevanem, esindaja või õppija esitab puudumistõendi, link
 4. Kuidas vormistada õppetõendit, link 13.oppetoend_eesti.mp4
 5. Kuidas esitada sõidutoetust, link 14.soidutoetus_eesti.mp4
 6. Kuidas taotleda põhitoetust, link 15.pohitoetus_eesti.mp4
 7. Kuidas taotleda eritoetust. Link 16.eritoetus_eesti.mp4
 8. Kuidas täita praktikapäevikut päevade kaupa, link 17.praktika1_eesti.mp4
 9. Kuidas täita praktikapäevikut: esitluse ja õppija hindamisvormi lisamine, link 18.praktika2_eesti.mp4
 10. Kuidas vaadata hindeid päevikust, link 19.hinded_eesti.mp4
 11. Kuidas esitada avaldus ERASMUS+ projektis osalemiseks, link 20.erasmus_eesti.mp4

Teema: HARNO Moodle

 1. Kuidas luua HARNO Moodle´i konto, link 21.moodle_konto_eesti.mp4
 2. Kuidas lähtestada või taastada parool, link 22.moodle_parool_eesti.mp4
 3. Kuidas leida vajalik e-kursus HARNO Moodle'i otsinguriba abil, link 23.ekursuse_otsing_eesti.mp4

Teema: VÕTA

 1. Kuidas vormistada formaalse õppe taotlust, link 24.vota1_eesti.mp4
 2. Kuidas vormistada mitteformaalse õppe taotlust, link 25.vota2_eesti.mp4

Lisainfo:

Natalja Jakovleva
haridustehnoloog
+372 5681 8776
natalja.jakovleva@ivkhk.ee

Teema: HarID konto loomine

 1. Kuidas luua HarID kontot, link harid_eesti.mp4

Teema: MS Outlook ehk e-posti kasutamine


 1. Kuidas esimest korda sisse logida e-posti, link
 2. Kuidas sorteerida ja otsida kirju, link 3.otsing_sort_eesti.mp4
 3. Kuidas kirjutada kirja ja üles laadida faili, link 4.kirja_kirjut_eesti.mp4
 4. Kuidas faili alla laadida, digitaalselt allkirjastada ja tagasi saata, link 5.allkirjastamine_eesti.mp4

Teema: MS Teams

 1. Kuidas sisse logida arvutist MS Teamsi e-posti või rakenduse kaudu, link 6.Teams_postrakendus_eesti.mp4
 2. Kuidas sisse logida MS Teamsi Androdi kaudu, link 7.Teams_andriod_eesti.mp4
 3. Kuidas sisse logida MS Teamsi Apple kaudu, link 8.Teams_apple_eesti.mp4
 4. Kuidas MS Teamsis ülesannet täita: allalaadimine, muutmine ja õpetajale esitamine, link 9.Teams_ulesanded_eesti.mp4

Teema: ÕIS Tahvel

 1. Kuidas logida sisse õppeinfosüsteemi Tahvel, link 10.Tahvel_sisselogimine_eesti.mp4
 2. Kuidas lapsevanem või esindaja esitab avalduse õpilase andmete nägemiseks, link
 3. Kuidas lapsevanem, esindaja või õppija esitab puudumistõendi, link
 4. Kuidas vormistada õppetõendit, link 13.oppetoend_eesti.mp4
 5. Kuidas esitada sõidutoetust, link 14.soidutoetus_eesti.mp4
 6. Kuidas taotleda põhitoetust, link 15.pohitoetus_eesti.mp4
 7. Kuidas taotleda eritoetust. Link 16.eritoetus_eesti.mp4
 8. Kuidas täita praktikapäevikut päevade kaupa, link 17.praktika1_eesti.mp4
 9. Kuidas täita praktikapäevikut: esitluse ja õppija hindamisvormi lisamine, link 18.praktika2_eesti.mp4
 10. Kuidas vaadata hindeid päevikust, link 19.hinded_eesti.mp4
 11. Kuidas esitada avaldus ERASMUS+ projektis osalemiseks, link 20.erasmus_eesti.mp4

Teema: HARNO Moodle

 1. Kuidas luua HARNO Moodle´i konto, link 21.moodle_konto_eesti.mp4
 2. Kuidas lähtestada või taastada parool, link 22.moodle_parool_eesti.mp4
 3. Kuidas leida vajalik e-kursus HARNO Moodle'i otsinguriba abil, link 23.ekursuse_otsing_eesti.mp4

Teema: VÕTA

 1. Kuidas vormistada formaalse õppe taotlust, link 24.vota1_eesti.mp4
 2. Kuidas vormistada mitteformaalse õppe taotlust, link 25.vota2_eesti.mp4

Lisainfo:

Natalja Jakovleva
haridustehnoloog
+372 5681 8776
natalja.jakovleva@ivkhk.ee