Прием

Специальности

В Ида-Вирумааском уезде одно государственное профессиональное училище - Центр профессионального образования Ида-Вирумаа - работает в Йыхви, Силламяэ и Нарве.


Центр профессионального образования Ида-Вирумаа насчитывает 2500 студентов, 2500 участников непрерывного образования и 270 работников, второй учебный центр в Эстонии.
Школа организует стандартное образование в области обслуживания, проектирования, производства и строительства, информационных и коммуникационных технологий, делового администрирования, администрации и права, а также исскуства и гуманитарных наук.
Школа имеет право преподавать по 23-м программам, все учебные группы имеют полную аккредитацию.
Обучение проводится на эстонском и русском языках, без необходимости образования, базового и среднего образования, как в школе, так и на рабочем месте.
Возможности обучения для людей с особыми потребностями.

Ещё

Столяр, 3 года

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikПрофессиональное среднее образование 4 уровняÕppevormCтационарное обучение на базе школыEeldus alustamiseksосновное образованиеÕppeaeg3 года

Язык обучения: эстонский язык

Места обучения: Йыхви

Tisler on oskustööline kes, kasutades käsitööriistu ja puidutöötlemise masinaid, oskab  valmistada, remontida ja dekoreerida puidust mööblit ning mööbli puitosi. Valmistab  puidust aknaid, uksi ning treppe. Tisler seadistab puidutöötlemismasinaid vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning sooritab tööoperatsioone nendel masinatel, oskab lugeda tööjooniseid. Tisler oskab korraldada enda tööd ja tuleb toime tööaja planeerimisega, väärtustab valitud kutset ja eriala. Tisleritööd iseloomustab pigem iseseisev tegutsemine, mis nõuab oskust oma tegevust kavandada. Tisleritöö võib olla samal ajal nii loominguline kui ka rutiinne. Ühelt poolt võib tisler töötada disainitud ainueksemplaridega, mis eeldavad loomingulist lähenemist, teiselt poolt tuleb täita rutiinsemaid ülesandeid, näiteks seeriatoodangu puhul sarnaste puitdetailide valmistamist.

Õpingute lõpetamisel sooritatakse kutseeksam TISLER, tase 4.

Arenguvõimalused: rakenduskõrgkooli õppima asumine, enesetäiendamine ja koolitused

Модули учебной программы

 

Ander Sile, erialade juht (ehitus ja puit)