Новости

Eesti mäng 28.03.2019 25. марта ivkhk_editor


Ürituse eesmärgiks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vene keeles kõnelevate noorte õppekavaväliste tegevuste kaudu toetamine, et nad omandaksid Eesti ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised, oskused ja suhtluskultuuri, samuti  Eesti riigi arenemisloo ja kultuuri tutvustamine.

Kõike seda on huvitavam teha läbi mängulise tegevuse ja väljaspool formaalharidussüsteemi.

 

Lisainfo:

Kätlin Sass

katlin.sass@ivkhk.ee  

Tel 5679 4507

Ürituse eesmärgiks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vene keeles kõnelevate noorte õppekavaväliste tegevuste kaudu toetamine, et nad omandaksid Eesti ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised, oskused ja suhtluskultuuri, samuti  Eesti riigi arenemisloo ja kultuuri tutvustamine.

Kõike seda on huvitavam teha läbi mängulise tegevuse ja väljaspool formaalharidussüsteemi.

 

Lisainfo:

Kätlin Sass

katlin.sass@ivkhk.ee  

Tel 5679 4507