Keemiaprotsesside operaatori kutsed

Keemiaprotsesside operaatori kutsed


Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele.

Kutsestandart Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023
Keemiaprotsesside operaator, tase 5 31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kontaktisik: Galina Trofimova

Kontakttelefon: +372 5283 670

E-maili aadress: galina.trofimova@ivkhk.ee 

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:
 

Kutsestandard Eksami toimumise aeg Koht
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 11.11.2020 kell 9.00 IVKHK Jõhvi õppekoht
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 12.11.2020 kell 9.00 IVKHK Jõhvi õppekoht

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 4 taotlemise eeltingimused:

 • kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis 
 • või koolituskursuse/töökohapõhise õppe läbimine ja erialane töökogemus.

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 5 taotlemise eeltingimused:

 • keskharidus, 
 • erialane töökogemus, 
 • 5. taseme erialase jätkuõppe läbimine kutseõppeasutuses. Õppima asumine eeldab 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutset või standardile vastavate kompetentside olemasolu 

või

 • keskharidus,
 • erialane töökogemus, 
 • 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutse või 4. taseme kutsestandardile vastavate kompetentside olemasolu, 
 • 5. taseme kutsestandardile vastava täiendkoolituse läbimine. 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2. praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud).

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2. täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, kui on olemas,
 3. tööalase tegevuse kirjeldus (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Kutse taotlemise avalduste vormid:

 1. Keemiaprotsesside operaator, tase 4
 2. Keemiaprotsesside operaator, tase 5


Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Keemiaprotsesside operaatori kutsete andmise kord

<-tagasi

Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele.

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kontaktisik: Galina Trofimova

Kontakttelefon: +372 5283 670

E-maili aadress: galina.trofimova@ivkhk.ee 

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:
 

Kutsestandard Eksami toimumise aeg Koht
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 11.11.2020 kell 9.00 IVKHK Jõhvi õppekoht
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 12.11.2020 kell 9.00 IVKHK Jõhvi õppekoht

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 4 taotlemise eeltingimused:

 • kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis 
 • või koolituskursuse/töökohapõhise õppe läbimine ja erialane töökogemus.

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 5 taotlemise eeltingimused:

 • keskharidus, 
 • erialane töökogemus, 
 • 5. taseme erialase jätkuõppe läbimine kutseõppeasutuses. Õppima asumine eeldab 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutset või standardile vastavate kompetentside olemasolu 

või

 • keskharidus,
 • erialane töökogemus, 
 • 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutse või 4. taseme kutsestandardile vastavate kompetentside olemasolu, 
 • 5. taseme kutsestandardile vastava täiendkoolituse läbimine. 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2. praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud).

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2. täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, kui on olemas,
 3. tööalase tegevuse kirjeldus (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Kutse taotlemise avalduste vormid:

 1. Keemiaprotsesside operaator, tase 4
 2. Keemiaprotsesside operaator, tase 5


Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Keemiaprotsesside operaatori kutsete andmise kord

<-tagasi

Kutsestandart Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023
Keemiaprotsesside operaator, tase 5 31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023